Antanas-Rimamtas Sakalys

        Antanas Rimantas Šakalys
  
  gimė 1938 m.  Studijavo Vilniaus dailës akademijos grafikos fakultete, Maskvos kinematografijos institute dailės skyriuje. Parodose - Lietuvoje ir užsienyje - dalyvauja nuo 1968 m. Dirba estampo, knygų iliustracijos, suvenyro bei ekslibrio srityse. Dailininkas gyvena Vilniuje (tel. 8 22 323279).
A.Šakalys kuria Lietuvos mokslo ir kultūros tematika ir yra produktyviausias Lietuvoje šia tematika kuriantis dailininkas.
     Bolševikmečiu Lietuvos istorija, o kartu ir mokslo bei kultūros istorija buvo nepageidaujama net draudžiama, todël dailininkui teko patirti ir nuoskaudų.
    A.Šakalio Lietuvos mokslo istorijos tematika sukurti darbai parodomis apkeliavo Europą (Paryžių, Berlyną, Krokuvą, Malborg-Marienburgą, Lubliną, Maskvą), Amerikos žemyną (JAV, Kanadą), o suvenyrinio formato - su gausiais turistais - ir visą žemës rutulį. Išspausdinti jie ir įvairiuose leidiniuose.

  

 


    was born in 1938. He studied at the faculty of graphic arts in Vilnius Academy of Arts, as well as in the arts department of Moscow Institute of Cinematography. He first exhibited his works in 1968 and since then has taken part in a number of exhibitions held in Lithuania and abroad. Spheres of this work are plates, book illustrations, souvenirs and book-plates.
    History of Lithuanian science and culture prevail in A.Sakalys' works. It should be mentioned that in this field he is the most fruitful artist in our country. In the years of Bolshevik ruling over country, when studies of history of Lithuania and history of Lithuanian art and science were not welcomed, moreover, they were banned, the artist suffered bitter mortification.
    Exhibitions of works of art by A.Sakalys were seen by European (Paris, Berlin, Krakow, Malborg-Marienburg, Lublin, Moscow) and American (USA, Canada) public. Those of smaller size were spread as souvenirs by numerous tourists all over the world, printed in various publications.


  1 Menas   

 Antanas - Rimantas  ŠAKALYS 
 d. Antakalnio 34-1   LT 2055 Vilnius
n.Vaduvos  4-35  LT 3053  Vilnius tel. 8 22 323279
Tinklalapį tvarko Benediktas Balčiūnas   tel.  8 27 320688
  benas@delfi.lt
2001.10.14

 

 

 

          

 

1

1