grafsound@hotmail.com

Ne jemi një kompani të cilën e formojnë një grup të rinjësh, të cilët në këtë aspekt mund të themi që jemi 80% profesional, dhe të cilët merremi me dizajn dhe zërim prej tri vitesh, po ashtu kemi kryer shumë shërbime që kanë të bëjnë me dizajn, web dizajn, audio dhe probleme të ndryshme të harduerit dhe softuerit (hardware & software) në Kosovë dhe Evropë.
Na nevojitet përkrahja juaj, kemi dëshirë të bashkëpunojmë me të rinjë të cilët njohin gjuhët programuese dhe baza të dhënave (database) siç janë:
Gjuhët programuese: (programming languages)
PHP
ASP
Perl
Cold Fusion MX
XML
XSLT
WML

Bazat e të dhënave: (Databases)
MySQL
SQL Server 2000
MS Access

pastaj programet (software) për zërim, video (audio & video), programet për 3D (Grafika apo dizajn 3 dimensional, pastaj programet për animacione siç janë: Macromedia Flash, Macromedia Director etj.

Që do të thotë se nëse kemi një bashkëpunim të mirë nga ju të cilët doni të bashkëpunoni me ne, kompania GrafSound Studio mund të bëhet 100% profesionale.

lartë
poshtë
1