Grāmatvedība
Komerctiesības
Civiltiesības
Kontakti
 
  

SIA "Saistību uzskaite un analīze" ir Komercreģistrā reģistrēta sabiedrība, kas sniedz juridiskām personām pakalpojumus grāmatvedības, nodokļu, civiltiesību un komerctiesību jomā.

Sabiedrības darbības mērķis ir radīt klientam pēc iespējas izdevīgāku stāvokli attiecīgajā darbības jomā. Tas arī ietver klienta izdevumu samazināšanu un maksimālu juridisku drošību attiecībās ar trešajām personām.

Sniedzot pakalpojumus SIA ''Saistību uzskaite un analīze'', izmanto tikai tiesību normām atbilstošus līdzekļus un sabiedrības darbība ir pamatota ar tiesību normām.

SIA ''Saistību uzskaite un analīze'' priekšrocība ir iespēja sniegt kompleksus pakalpojumus (sākot ar sabiedrības dibināšanu, grāmatvedības apkalpošanu, kā arī sabiedrības darbības juridisko nodrošinājumu).

1