Amalie-dagene 2000
            17 - 22. august

                Program:

Torsdag 17.8 kl 17.00           Bevertning, Grønlandsleiret 31 B
                     kl 18.00-21.00 Åpent møte med introduksjon av de utenlandske gjestene, Grønlandsleiret 31 B.  Aktiviteter  blant brukere og  overlevende fra psykiatrien i Tyskland / Israel ved René og Hagai og psykiatri før og nå i Litauen ved Filomena og Giedre.
Fredag 18.8   kl 12.00-16.00 Filmens Hus, Dronningensgt 16. Haakon Sandøys Juklerød-/psykiatrifilmer og filmer fra Tyskland / Israel, bl.a. The Verdict of the Foucault Tribunal.
Fredag           kl 17.00           Felles middag på restaurant Bingo, Aker brygge (hver betaler sjøl)
Lørdag 19.8   kl 10.00           Markering ved fellesgrav for lobotomiofre, Ris kirke
                                              Fellesmarkering med Romanifolkets Landsforening
Lørdag           kl 11.30           Lunsj Café Årstidene, Gaustad
Lørdag           kl 13.00           Plakatdemonstrasjon ved Nasjonalteatret
Lørdag           kl 15.30           Samling hos Aurora, Rosenkranzgt 10 A
Søndag  20.8                          Fridag med sightseeing i Oslo
Mandag 21.8 kl 11.00-14.00 Seminar i Grønlandsleiret 31 B.
                                              Kvinner og psykiatri i Litauen og Norge. Bl.a. presentasjon av kvinneklubben Biciules,     Litauen, ved Filomena Michneviciene og Giedre Zaludiene.
Mandag        kl 18.00-21.00  Debattmøte om Psykiatrien og Holocaust (eutanasi og psykiatriens organiserte     masseutryddelser). Gamle Festsal, Univ. i Oslo, Karl Johans gt 47. Lars Olle Engaas, Norge, René Talbot, Germany, og Hagai Aviel, Israel.
Tirsdag 22.8 kl 18.00-21.00 Markering av fødselsdagen til Amalie Skram (1846-1905).
                                             Gamle Festsal, Univ. i Oslo. Bl a Thorvald Steen.

                                                                Hovedtema for årets Amalie-dager er:

          Psykiatrien og Holocaust

med tanke på hva vi kan lære av dette i dag. Blant innlederne blir tidl. leder av Forfatterforeningen Thorvald Steen, skribent Lars Olle Engaas, René Talbot fra Die Irren-Offensive / Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Berlin-Brandenburg, Tyskland, Hagai Aviel fra Israeli Association Against Psychiatric Assault (IAAPA) og Filomena Michneviciene og Giedre Zaludiene fra kvinneklubben Biciules i Kaunas, Litauen. Ellers deltar bl.a. filmregissør Haakon Sandøy med filmframvisning fredag og Romanifolkets Landsforening med minnetale over lobotomiofre lørdag, i tillegg til AURORA (lørdag ettermiddag). Alle arrangementene unntatt fellesmiddagen fredag har gratis adgang. Velkommen!

                 We Shall Overcome
        http://www.websenter.com/wso/
           og Galebevegelsen i Oslo

                Norsk Antipsykiatri:
                http://www.oocities.com/greenliberal/wso
                            med internettlenker til Europeisk Nettverk, René Talbot, fjorårets Amalie-gjest Peter Lehmann osv. 1