A Lundz Guide to Internet
 
                                    This page is hosted by  GeoCities

Get a free homestead and e-mail address or use their commercial services and get even bigger space for your homepage

Please take me back to the Welcome Page
Mail webmaster

You read the information on this website at your own risk. The information is as updated as possible, please mail me if you find outdated or otherwise invalid links on this website.

Last updated July 25, 2001

 Allmenne kunnskapskjelder og søkeverktøy:

Sjå også Social links

Matnyttugt
Allmenne kunnskaps- og lenkjesider
Bibliotek og informasjon
Magazines and newspapers & news and publishers
Organizations and political parties
Utdanning
Internettsurfing

Matnyttugt:
http://www.aetat.no/
Arbeidsmarknadsetaten Surf på ledige stillingar. Den mest fullstendige lista over eksternt utlyste stillingar i Noreg.

Allmenne kunnskaps- og lenkjeheimesider:

http://www.eb.com:180/
Britannica Internettutgåva av det største leksikonet i den engelskspråklege verda. Her finn de litt om alt muleg med lenkjer. Reklamefinansiert og gratis tilgjengeleg.

http://www.cheathouse.com/ The Evil House of Cheat - take a bite of the apple of knowledge

http://www.learn2.com/
Learn2.com. The ability utility Crash courses in do-it-yourself in every imaginable thing.

Local and rural:

Click here (not available yet)

The list below will as soon as possible be integrated into the list which is linked to above

http://www.skogbruk.museum.no/ Norsk Skogbruksmuseum i Elverum

http://www.njff.no/ Noregs Jeger. og Fiskerforbund - offisiell side
http://home.sol.no/~anhuse/njff/ Noregs Jeger - og Fiskerforbund - uoffisiell side

http://www.njff-hedmark.no/ Hedmark Jeger- og Fiskerforening

www.bjfl.no Bamble Jeger- og Fiskerlag, Telemark

http://www.rovnett.org/ Rovnett - sanninga um rovdyr

http://www.rovdyr.org/ Folkeaksjonen for en ny Rovdyrpolitikk

http://www.jeger.no/ tidsskriftet JEGER - hund og våpen

http://www.villmarksnett.no/ Villmarksnett. Jakt , fiske og friluftsliv på Internett

http://www.villmarkshistorier.no/ Villmarkshistorier

http://www.bygdeungdom.no/ Noregs Bygdeungdomslag (NBU)

http://www.stud.ntnu.no/~oyvinant/hbu/index2.htm Hedmark Bygdeungdomslag

http://www.smabrukarlaget.no/ Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

http://www.bondelaget.no/ Noregs Bondelag

http://www.landbruk.no/ landbruk.no, tidl. kalla Landbrukets Nettsenter

http://www.bondeweb.no/ Bondeweb

http://www.nsg.no/ Norsk Sau- og Geitalslag

http://www.nu.no/ Natur og Ungdom

http://www.gardsbruk.no/ Møteplassen - ledige gardsbvruk på nett Et ssamarbeid millom NBS, NBU og Natur og Ungdom

http://www.hedmark-f.kommune.no/ Hedmark Fylkeskommune

http://www.hedmarksmuseet.museum.no/ Hedmarksmuseet og Domkirkeodden, Hamar

http://www.glomdalsnett.com/ GlåmdalsNett. Møteplassen for Glåmdalsregionen

http://www.hedmarkteater.no/ Hedmark Teater

http://www.turneorganisasjonen.hm.no/ Turnéorganisasjonen for Hedmark

http://www.rasa.no/ Romedal og Stange Almenninger

http://www.rasa.no/malungen.htm Malungen Gjestegård, Vallset

http://home.online.no/~edieset/ Stopp Regionfelt Østlandet

http://www.nu.no/naturvern/Ostlandet/171.html Naturog Ungdoms Regionfelt Østlandetside

http://www.skoginfo.no/ Skoginfo.no - Portalen for skog, jakt og fiske

http://www.glommen.no/ Glommen Skogeierforening

http://www.mjosen.no/ Mjøsen Skogeierforening

http://www.norskog.no/ NorSkog

http://www.moelven.no/ Moelven Industrier ASA - eigaren av Moelven Romedal AS, dvs. (Stø-)Saga / saga i Vallset

http://www.nisk.no/ Norsk Institutt for Skogforskning (NISK) ved Landbruksskulen på Ås: http://www.nlh.no/

Norway and Nordic Countries:

http://www.biblioteknett.no/ Biblioteknett

http://www.boknett.no/ Boknett

http://www.kulturnett.no/ Kulturnett

http//www.museumsnett.no/ Museumsnett

http://www.teaternett.no/ Teaternett

http://ftp.sunet.se/ Swedish University Network

http://www.lysator.liu.se/ Lysator Academic Computer Society Linköping University, Sweden

USA:
http://www.teleport.com/~samc/index.html
Oregon Gateway Allmenn kunnskapskjelde i Oregon, USA.

Bibliotek og informasjon:

Norge:
http://www.nb.no/ Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

http://www.nbr.no/html/nb_oslo.html Nasjonalbiblioteket i Oslo

http://www.ub.uio.no/ Universitetsbiblioteket i Oslo

http://www.hihm.no/bibliotek/biblio.htm Biblioteksida til Høgskulen i Hedmark med litteratursøk

http://www.bibsys.no/
BIBSYS Fag- og forskingsbiblioteka i Noreg.

http://www.rbt.no/handbok/www-adr.htm Norske vitenskapelige og faglige bibliotek.

http://ww.bibsent.no/
Biblioteketsentralen, hovudkvarteret til folkebiblioteka i Noreg.

http://www.biblioteknett.no/ Biblioteknett

http://skolenettet.ls.no/skolebibliotek/ Skulenettets Skulebibliotekside

http://www.bibsent.no/hambib/
Fylkesbiblioteket i Hedmark på Hamar og folkebiblioteka i Hamar kommune.

USA:
Library of Congress: http://ftp.loc.gov/

Rest of the World:
http://www.nb.no/html/ut_i_verden.html Nasjonalbibliotekets internasjonale side

http://www.bibsys.no/wbaser.html
Norwegian BIBSYS' global links

http://portico.bl.uk/gabriel/en/union.html
Gabriel Gateway to Europe's National Libraries
 

Newspapers and magazines &
news and publishers:

Norway

Norske Avisers Landsforening (NAL): http://www.nal.no/
incl. Norske aviser på web: http://www.nal.no/avislink1.asp

http://www.newslink.org/eunor.html American Journalism Review's Norwegian links -
national and local newspapers and some political magazines

Ex-AKP-avisa Klassekampen: http://www.klassekampen.no/
SV-avisa Ny Tid: http://www.sv.no/nytid/
Pro-Senterpartiavisa Nationen: http://www.nationen.no/
Dag og Tid: http://www.dagogtid.no/
Andre norske riksaviser: See Norsk Studentunion

http://www.sol.no/kulturkanalen/ + http://hotell.nextel.no/kulturkanalen/ Kulturkanalen
Magazines and newspapers, e.g. Dag og Tid - http://www.dagogtid.no/ + Morgenbladet - http://www.morgenbladet.no/

http.//www.folket.no/
(Anti-)Rusmiddelavisa Folket

http://www.cnn.no/ CNN Noreg

Norway - local:

Hedmark:

Glåmdalen:
Headquarters: Kongsvinger
Area: Southern Hedmark
Gågata 20, 2226 Kongsvinger
telefon 62 88 25 00 - fax 62 88 25 70 - fax ads 62 88 25 40
Flisa: Telefon 62 95 59 20 - Fax 62 95 59 29
Skarnes: Telefon 62 88 25 00
Årnes: 63 91 05 91 - Fax 63 91 06 01
http://www.glomdalen.no/ -
children's page: http://www.barnekroken.com/Medlemmer/avis26.html -
redaksjon@glomdalen.no - letters from the reader debatt@glomdalen.no

Hamar Arbeiderblad (HA):
The biggest newspaper in Hedmark County
Headquarters: Hamar
Area: Hedemarken and Østerdalen
Grønnegata 64, 2317 Hamar - PB 262, 2302 Hamar
Tlf. 625 19500, fax 625 19555
http://www.hamar-arbeiderblad.no/ - red@hamar-arbeiderblad.no
- letters from the reader: ordet-er-fritt@hamar-arbeiderblad.no
More e-mail adresses to HA - local news:
Elverum: elverum@hamar-arbeiderblad.no - Hamar: kroniken@hamar-arbeiderblad.no -
Stange: stange@hamar-arbeiderblad.no

Østlendingen:
Headquarters: Elverum
Area: Østerdalen and southern Hedmark
Gamle Trysilveg 6, 2406 Elverum - PB 231, 2402 Elverum
Tlf. 624 32500, fax 624 32501
Tynset Tlf. 624 71800, fax 624 71801
Trysil Tlf. 624 50315, fax 624 50314
Koppang Tlf. 624 60155, fax 624 60622
Flisa Tlf. 629 54040, fax 629 54041
http://www.ostlendingen.no/ - redaksjonen@ostlendingen.no - redaksjon.elverum@ostlendingen.no - Elverum: redaksjon.tynset@ostlendingen.no - letters from the reader: sjefredaktor@ostlendingen.no
 
Subdivisions:
Hamar Dagblad - Headquarters: Hamar.
Ringsaker Blad - Headquarters: Brumunddal and Moelv.

Hamar Dagblad (HD):
Subindependent subdivision of Østlendingen
Headquarters: Hamar
Area: Hedemarken
Torggata 44, 2317 Hamar - PB 325, 2303 Hamar
Tlf. 625 43140, fax 625 43160
Torggata 44, 2317 Hamar - PB 325, 2303 Hamar
http://www.hamar-dagblad.no/ -
redaksjonen@hamar-dagblad.no - letters from the reader: sjefredaktor@ostlendingen.no
 
Ringsaker Blad. Brumuddølen:
Østlendingen's local subdivision in Ringsaker between Hamar and Lillehammer
Area: Ringsaker
Telefon: 62 34 77 00 Fax: 62 36 85 94
Besøksadresser: Storgaten 106, 2391 Moelv - Furnesvegen 15, 2381 Brumunddal
Postadresser: Postboks 114, 2391 Moelv - Postboks 173, 2381 Brumunddal
http://www.ringsaker-blad.no/redaksjonen@ringsakerblad.no + redaksjonen.ringsakerblad@ostlendingen.no

Radio Hamar:
Headquarters: Hamar
Besøksadresse: Grønnegata 64, inngang Seminargata
Postadresse: PB 567, 2304 Hamar
Tlf. 625 19630 - Fax 625 19631 - Tlf. innringingsprogram 625 19637
http://www.radio-hamar.no/ - posst@radio-hamar.no

NRK Hedmark:
Headquarters: Elverum
Prestegårdsvegen 2, 2406, Elverum
Tlf. 624 19200 - Fax 624 19255
http://www.nrk.no/distrikt/hedmark/ - hedmark@@nrk.no

TV Innlandet:
Headquarters: Hamar
Besøksadresse: Sverres gate 33, 2317 Hamar
Postadresse: PB 5, 2301 Hamar
Tlf. 625 42222 - Fax 625 42220 - Tipstelefon 625 42200
http://www.tv-innlandet.no/ - redaksjon@tv-innlandet.no

TV2:
National headquarters: Bergen
Local headquarters: Hamar
Falsens gate 12, 2317 Hamar
Tlf. 62 52 22 69 - Fax 62 53 41 68 - Mobil 94 68 77 61 - Tipstelefon 55 90 80 00
http://www.tv2.no/

Hedmarkrelated:

Arbeidets Rett - avisa for fjellregionen ("Retten"):

Main headquarters: Røros, Sør-Trøndelag  Tlf. 72 40 64 00, fax 72 40 64 01
retten.roros@fjellnett.no
Local headquarters in North Østerdal: Tynset - Brugata 5, 2500 Tynset - Tlf. 62 48 48 62, fax 62 48 48 60
retten.tynset@fjellnett.no
http://www.retten.no/

Gudbrandsdølen Dagningen (GD):
Headquarters: Lillehammer, Oppland
Postboks 954,
 2604 Lillehammer
Tlf. 61 22 10 00, fax 61 25 09 20
GDs avdelingskontor:
Vinstra: Tlf. 61 29 24 00, fax 61 29 24 10
Otta: Tlf. 61 23 59 80, fax 61 23 59 90
Lom: Tlf. 61 21 29 40, fax 61 21 29 41
http://www.gd.no/ + http://www.gd-nett.no/ - >redaksjonen@gd-nett.no - letters from the readers: debatt@gd-nett.no

Rest of the World

Global magazine and newspaper links
American Journalism Review NewsLink: http://www.newslink.com/ With global links.
Very many newspapers and some magazines in the USA and the rest of the world, including Norway.
Newspapers on World Wibe Web Sweden: http://www.gt.kth.se/publishing/news.html
With global newspaper links, including Norwegian.
TotalNews USA: http://www.totalnews.com With global newspaper links, including Norwegian.

American magazine and newspaper links
Magazines and newspapers: Gopher://gopher.igc.apc.org:70/11/pubs/

Commercial magazine and newspaper links (i.e. you may have to pay for what is offered)
Electronic Newsstand USA: http://www.enews.com/ This is a commercial page with an overview of many magazines and subsription service.
Carl Corporation USA: http://www.carl.org/  This is a commercial page where you can find info from magazines.

Organisations and political parties:

See also Social links: http://www.oocities.com/CapitolHill/Congress/5104/linkssocial.html

SV: http://www.sv.no/
Sosialistisk Ungdom (SU), ungdomsforbundet til SV: http://www.sv.no/su/

Senterpartiet: http://www.senterpartiet.no/
Senterungdommens Landsforbund: http://www.senterpartiet.no/sul/
Hedmark Senterparti og Hedmark Senterungdom: http://www.senterpartiet.no/hedmark/

Andre norske politiske parti: Sjå Studenthuset

Internasjonalt sentrumsindex/International liberal index: http://www.oocities.com/greenliberal/spsysterparti.html

Marxism and Socialism on the Web:
http://www.oocities.com/greenliberal/linksmarx.html

Utdanning:

http://www.educationindex.com/ Engelskspråkleg.

Norway and the Nordic Countries:

http://www.odin.dk/ ODIN - Nordic School IT Net (Nordisk Skuledatanett)

http://skolenettet.ls.no/ Skulenettet

http://skolenettet.nls.no/ Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS)

http://www.uit.no/norge/homepage-no.shtml Norgeskartet: Norgesnettet (alle universitet og høgskuler i Noreg):

http://www.uit.no/norge/education.html, ODIN (Offentleg dokumentasjon og informasjon i Noreg): http://odin.dep.no/ etc.

http://www.uio.no/  Universitetet i Oslo

http://www.hio.no/ Høgskulen i Oslo

http://www.hihm.no/ Høgskulen i Hedmark.

http://piaget.luh.hihm.no/ + http://www.stud.luh.hihm.no/
Studentane på Hamar Lærarhøgskule.

http://www.studenthuset.no/
Studenthuset i Oslo med Landslaget for Noregs Lærarstudentar (nedlagt i 1999, dei som ikkje vart med inn i SL-pampeveldet skipa Norges Lærerstudentlag (NLL) og er studentforbundet til Norsk Lærerlag, sjå Norsk Skoleblad 21 og 29 1999), Studentanes Landsforbund (LNL slo seg saman med pampeorganisasjonenSL i 1999) og Norsk Studentunion.
Studentens Landsforbund (StL).- høgskolestudentar: http://www.studenthuset.no/stl/
Norsk Studentunion (NSU) - universitetsstudentar: http://www.nsu.no/

http://www.laererstudent.org/ Norsk Lærerstudentlag (NLL)

http://www.stud.hioslo.no/ Studentside ved Universitet i Oslo

http://www.studentparlamentet.no/ Studentparlamentet ved Høgskulen i Oslo

http://studentparlamentet.uio.no/ Studentparlamentet ved Universitet i Oslo

http://www.uio.no/~dns/ Studentersamfundet Chateau Neuf ved Universitet i Oslo

http://universitas.uio.no/ Universitas - studentavisa ved Universitetet i Oslo

http://www.nlh.no/ Landsbruksskulen på Ås - Noregs Landbrukshøgskule (NLH)

http://web.idg.no/~tron/ Heimesida til Tron Øgrim med materiale om informasjonsteknologi i skulen.

http://www.NN.edu/
Slik plar universitetslenkjer i USA vera. NN = namnet på eit universitet, til dømes Berkeley i California: http://www.Berkeley.edu/

http://www.utexas.edu/ University of Texas at Austin

http://www.NN.ac.uk/
Slik plar universitetslenkjer i Storbritania vera. NN = namnet på eit universitet, til dømes Nottingham: http://www.Nottingham.ac.uk/

http://www.ox.ac.uk/
Universitet i Oxford.

Internettsurfing:
Local and rural internet providers
Norwegian search tools and internet providers (See International search tools ... + International internet providers for Norwegian subdivisions of international search tools and internet providers)
International search tools and internet providers
International internet providers
Find people on internet
Internet Relay Chat
Internet rings

Local and rural internet providers:

http://www.ha-nett.no/ Hamar Nettsenter - internet provider

http://www.hamarnett.no/ Hamarnett

http://www.east.no/ Østlandsnett

http://www.glamdal.org/ glamdal.org (Glåmdalen i Hedmark) - a service from Østlandsnett

http://www.bygdenett.no/ Bygdenett
Headquarters: Vingelen, a village in Tolga in North Österdalen
Mission: To put all villages in Norway on the web

http://www.fjellnett.no/ (Dovre-)FjellNett

Norwegian and Nordic search tools and internet providers:

http://www.sol.no/ + http://kvasir.sol.no/ SOL og KVASIR - meistrar i norsk nettsurfing.

Alpha Design - http://www.alphadesign.as/ - the home of Leti - http://www.leti.no/ and Postkassa - http://www.postkassa.no/ - free e-mail - lundz@postkassa.no

http://www.ha-nett.no/ Hamar Nettsenter - internet provider

http://www.hamarnett.no/ Hamarnett

http://www.elverum.nu/ Elverumsportal

http://www.startsiden.no/ Startsiden Startplass for surfing.

http://www.nettguiden.no/ Nettguiden

http://www.origo.telenor.no/http://www.origo.telenor.no/sok/  (search tool) Origo

http://www.telenor.no/ Telenor Norwegian Telecom

http://www.netcom.no/ Netcom

Swedish Telecoms: http://www.telia.no/ (Telia) + http://www.tele2.no/ (Tele 2)

http://www.splitt.com/ Splitt Nett

http://www.digi.no/ Digi - free e-mail

http://www.frisurf.no/ Frisurf

http://www.libertysurf.no/ Liberty Surf

http://www.nettavisen.no/  Nettavisen

http://www.spray.no/ Spray

http://start.dagbladet.no/ Start

http://start.dagbladet.no/ FirstClass - intranetprovider

http://www.world-online.no/ World Online

International search tools and internet providers:

http://www.adobe.com/products/acrobat/ Adobe Acrobat
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Adobe Acrobat Reader 5

http://www.oocities.com/ + http://geocities.yahoo.com/ + http://www.oocities.com/search/ (search tool)
GeoCities An excellent provider of free homepages and free e-mail
My GeoCities internet address: http://www.oocities.com/greenliberal/

Yahoo: http://www.yahoo.com/
Norsk Yahoo: http://no.yahoo.com/
Free e-mail: http://mail.yahoo.com/
Yahoomembers: http://my.yahoo.com/

GeoCities and Yahoo merged in 1999

http://www.hotbot.com/ + http://hotbot.lycos.com/
HotBot My favorite search tool. See HotWired
http://www.hotbot.com/super.html HotBot de luxe
http://help.hotbot.com/tools/index.html HotBot tools to make your own website.

http://www.lycos.com/ Lycos - fused with HotBot

Netscape:
http://www.netscape.com/ - regional pages incl. Sweden, Denmark and "United Kingdom" (Great Britain/Northern Ireland)

Microsoft (Bill Gates):
http://www.msn.com/ - Microsoft Norway: http://www.msn.no/

Excite:
http://www.excite.com/ Excite See WebCrawler
http://se.excite.com/ Svensk Excite
http://www.mailexcite.com/ Free e-mail
http://my.excite.com/ Excitemembers

AltaVista:
http://www.altavista.com/ This website actually seems to be unaffiliated to the latter three.
http://altavista.digital.com/ Main Page
http://altavista.telia.com/ Northern Europe
http://altavista.telia.com/no/ Norway

America Online:
http://www.aol.com/

HotWired: http://www.wired.com/frontdoor/ See HotBot

http://www.inofseek.com/ InfoSeek

http://www.megaspider.com/ MegaSpider - a powerful search tool and free mail

Northern Light Search: http://www.nlsearch.com/

http://www.webcrawler.com/ WebCrawler See Excite

WebSideStory's World 1000: http://www.hitbox.com/wc/

International internet providers:

Angelfire:
http://www.angelfire.com/ Recommended!

FortuneCity:
http://www.fortunecity.com/ Recommended!

AT&T World Net Service:
http://home.att.net/

Avatar:
http://www.avatar-cs.net/

Come To:
http://come.to/
Keep your exclusive homepage address, whoever is your internet provider. This is for free.

CompuGraph International:
http://www.compugraph.com/

Data Fellows Ltd.:
http://www.DataFellows.com/ Bust your computer viruses

http://www.hotmail.com/ + http://www.hotmail.no/ Hotmail - free e-mail

HyperBanner: http://www.hyperbanner.net/
Norsk HyperBanner: http://norge.hyperbanner.net/

International Data Group: http://www.idg.com/ + http://www.newmedia.com/
Norsk IDG: http://www.idg.no/ (norsk IDG med noko attåt) + http://www.newmedia.no/
IDG Books: http://skolenettet.ls.no/

Link Exchange:
http://www.linkexchange.com/

ListBot:
http://www.listbot.com/

NameSecure:
http://www.namesecure.com/
Keep your exclusive homepage address, whoever is your internet provider. But ya gotta pay.

Netlink (Britain):
http://www.netlink.co.uk/

Northeast Research Associates (the northeast USA and Canada):
http://www.neravt.com/ Very good.

Organizer.net:
http://www.organizer.net/ Free e-mail

Sigma Internet:
http://www.sigmanet.com/

SubmitExpress:
http://www.submitexpress.com/

Sun SITE:
http://www.sunsite.unc.edu/

Teleport:
http://www.teleport.com/

Telisphere Communications:
http://www3.telisphere.com/

Tripod:
http://www.tripod.com/

Webcom:
http://www.webcom.com/

zNET, California:
http://www.znet.com/

Here are some other links:

http://www.access.no/ - fused in year 2000 with Swedish Mogul - http://www.mogul.com/

http://www.beseen.com/ Beseen. A Looksmart Service

http://www.euroseek.com/

http://www.everyday.com/ Norwegian - free e-mail

http://www.itavisen.no/ - Norwegian

http://www.mamut.com/ - Home of Free Web Design

http://www.maxpages.com/ Max Pages

http://www.nameplanet.com/ NamePlanet.com, Norwegian - free e-mail

http://www.wapland.no/ Norwegian

Buy and sell:

There's much buying and selling going on at many other homepages, but here I try and put pages strictly made for buying and selling.

Amazon - the world's biggest web bookshop:
http://www.amazon.com/

Bokkilden - Norwegian web bookshop:
http://www.bokkilden.no/

http://www.bol.com/ BOL.com

http://www.nlhas.no/ Norwegian Library House

ZOOM:
http://www.zoom.no/

Find people on internet:

http://www.telefonkatalogen.no/ The complete Norwegian phone directory
http://www.gulesider.no/ The Norwegian phone directory's yellow pages
http://www.dittdistrikt.no/ Lokalveiviseren Ditt@Distrikt - local phone directories in Norway
http://www.BizKit.no/ BixKit - the Norwegian business phone directory
http://www.adresseboken.com/ Norwegian e-mailaddresses
http://home.netscape.com/netcenter/whitepages.html Netscape White Pages
http://www.whowhere.lycos.com/ WhoWhere? Find people on internet
http://www.iaf.net/ Internet Address Finder
http://www.ClassMates.com/

Internet Relay Chat:

http://www.mirabilis.com/ + http://www.icq.com/ Internet Online Communication Network Ya wanna chat? Try here.
http://icq.hig.com/ Norske ICQ

Internet rings:
WebRing:
http://www.webring.org/

Please take me to the top
  1