ประวัติหน่วย


ประวัติและการจัดตั้งหน่วย

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 จัดตั้งขึ้นโดยคำสั่ง ทบ.
ตามโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ
และเพิ่มพูนประสิทธิภาพกองทัพบกให้สูงขึ้น
เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3
เรียกนามหน่วยย่อ ว่า ป.พัน.103
เครื่องหมายสังกัด " ป/103 " ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อ 19 มี.ค. 24

 

    

     วันสถาปนาหน่วย

     ตรงกับวันที่ 27 มกราคม 2524


     

 

 

    สถานที่ตั้งปัจจุบัน 

       ค่ายสุรนารี   ต.หนองไผ่ล้อม
       อ.เมือง       จ.นครราชสีมา

 

    อาวุธประจำหน่วย

       แรกเริ่มใช้ปืนใหญ่กลาง 03
   
    ขนาด 155 มม. เอ็ม. 114

 

อาวุธประจำหน่วย

    ปัจจุบัน ใช้ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง 25ขนาด 155 มม.เอ็ม 198 ซึ่งได้รับโอนมาจาก ป.พัน.๗๑๑ จำนวน 12 กระบอก

1