ตัวดึงเปิดกระป๋อง เพื่อ ต่อความหวังผู้พิการ
. . . วามสะดวกสบายในการดื่มของเครื่องดื่มน้ำอัดลม บรรจุกระป๋องสารพัดชนิด จะมีที่ดึงไว้เปิดช่องพอเหมาะ ให้น้ำในกระป๋องไหลออกมาไว้ยกดื่มเข้าปากอย่างชื่นใจหรือถ้าสุภาพหน่อย จะใช้หลอดเสียบลงไป แล้วดูดน้ำขึ้นมาก็ให้ความสดชื่นและหวานอร่อยได้เช่นกัน
. . . อกจากความสะดวกแล้ว ตัวดึงเปิดกระป๋องยังมีประโยชน์นำไปใช้ทำขาเทียม เพื่อคนพิการได้อีก แทนที่จะทิ้งไปโดยที่ย่อยสลายไม่ได้นานนับพันปี สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เพราะวัสดุดังกล่าว ส่วนใหญ่จะทำมาจากอะลูมิเนียม ซึ่งถ้านำกลับมาหลอมใหม่ จะนำไปใช้ประโยชน์เป็นแกนในขาเทียมได้อย่างดี
. . .วิิธีการทำขาเทียมที่ทางมูลนิธิขาเทียม คิดค้นจะประกอบไปด้วยส่วนผสมของพลาสติกโพลีโพรไพลีนซึ่งผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งเป็นพลาสติกรีไซเคิล มีคุณสมบัติ ในเรื่องของน้ำหนักเบา ทนทาน ราคาถูก และมีอะลูมิเนียมที่หล่อแล้วเป็นส่วนประกอบ
. . . มูลนิธิขาเทียม ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นองค์ประธาน และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์
1. จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากจนทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า
2. ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานที่สามารถทำขาเทียมดังกล่าวได้ เพื่อหน่วยงานนั้น จะทำขาเทียมให้ผู้ป่วย โดยไม่คิดมูลค่า
3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ใส่ขาเทียมแล้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพได้
4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างขาเทียมที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ให้สามารถทำขาเทียมตามแบบของมูลนิธิ
5. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาคุณภาพของขาเทียมตามแบบมูลนิธิฯ
6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์. . .
ปัจจุบันมูลนิธิทำขาเทียมบริจาคให้ผู้พิการไปแล้วกว่า 5,800 ขา ในแต่ละปีมีผู้ต้องการขาเทียม 1,500 ขา จากสถิติคนขาขาดทั่วประเทศ 30,000 คนขณะนี้ เดิมการผลิตขาเทียมต้องสั่งอะลูมิเนียมมาจากต่างประเทศ

. . . ด้วยการคิดค้นที่ชาญฉลาด โดยเปลี่ยนมาใช้ อะลูมิเนียมจาก ตัวดึงกระป๋อง ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตขาเทียมแต่ละขาได้ข้างละ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ตัวดึงเปิดกระป๋องเหล่านี้จะถูกรวบรวมและนำมาหลอม จำนวนครึ่งกิโลกรัมจะได้อะลูมิเนียมที่บริสุทธิ์ 95 เปอร์เซ็นต์ จากนั้น จึงนำไปฉีดขึ้นรูปเป็นตัวน็อตสำหรับยึดขาเทียมระหว่างพลาสติกแกนหน้าแข้ง และยังนำมาเป็น ส่วนประกอบแกน ในของขาเทียมอีกที ก่อนที่จะมีการขึ้นรูปด้วยพลาสติก ชนิดดังกล่าว ส่วนประกอบดังกล่าวทำให้ราคาขาเทียม ที่ผลิตในเมืองไทยมีราคาถูก ขาเทียมอย่างดีแบบสวยงามตกขาละ 1,000 บาท และแบบพอใช้ได้ขาละ 300 บาท ในขณะที่ขาเทียมที่ทำในต่างประเทศจะมีราคาสูงถึงขาละ 5,000 - 20,000 บาท

. . . หากจะถามว่าประสิทธิภาพ เท่ากับอะลูมิเนียมที่สั่งมาจากต่างประเทศหรือไม่ ช่างทำขาเทียมยืนยันว่า ไม่มีความแตกต่างกันมากนักเพราะเป็นวัสดุชนิดเดียวกัน ทั้งยังมีข้อดีอีก ว่าขาที่ผลิตในประเทศจะได้ขนาดที่เหมาะกับสรีระคนไทย แถมยังราคาถูก

. . . จากประโยชน์ที่คาดไม่ถึง เดิมเป็นขยะที่กำจัดยาก แต่ถ้าทุกคนช่วยกัน เมื่อดื่มน้ำในกระป๋องหมดแล้ว นำที่ดึงกระป๋องรวบรวมไว้แล้วนำไปหย่อนลงตู้บริจาคได้ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์, บิ๊กซี, มาบุญครองเซ็นเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ศิลปากร, ม.เกษตรศาสตร์, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.รังสิต, ม.หอการค้าไทย, ม.อัสสัมชัญ, อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า, อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2, อาคารอัมรินทร์พลาซ่า
. . . คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงในการทำดีแบบง่าย ๆ แถมช่วยลดขยะให้โลกสวยงามด้วยอีกแรง


หรือ จะส่งมาให้นายแฮงค์ เพื่อรวบรวมไปบริจาคต่อไป ก็ได้ . . ยินดีรับใช้. . .ครับ
ติดต่อบริจาค ได้ที่ 01-4410400 เพจ 1144 เรียก 968396 ตลอดเวลา

.....................


กลับหน้าแรก

ทุกเรื่องราวที่ท่าน H a n g สามารถระบายได้ที่เรา Jo_young2029@thaimail.com

1