ความหมาย/ที่มา และ ประวัติของบ้านแม่ฮาว
หมู่ที่ 3 ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง
                  
ชาวบ้านตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามชื่อลำห้วยที่มี ผู้หญิงตกราวไม้ไผ่ข้ามลำห้วย เสียชีวิต ว่า
" ลำห้วยแม่ยิงตกฮาว" เรื่อยมา จนกลายมาเป็น บ้านแม่ฮาว ในปัจจุบัน
เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2380 หรือประมาณ………-………….ปีที่แล้วมา


ประวัติหมู่บ้าน

                   เดิมมีตำนานเล่าว่า ในฤดูฝนกลางพรรษา มีผู้หญิงในหมู่บ้าน เดินข้าม ลำห้วยจากหมู่บ้าน 
      ด้วยราวไม้ไผ่ เพื่อจะไปขายผักในตัวเมือง ได้พลัดตกจากราวไม่ไผ่ลงไปใน ลำห้วยเสียชีวิต ชาวบ้านจึงเรียกชื่อ 
      ลำห้วยนั้นว่า ลำห้วยแม่ยิงตกฮาว (ลำห้วยผู้หญิงตกราว) หลังจากนั้นชาวบ้านต่างพากันเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อ
      ลำห้วย คือ บ้าน แม่ยิงตกฮาว เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันเรียกว่าบ้านแม่ฮาว ที่เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบันนี้
     
กลับหน้าหลัก
1