ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ต. ห้างฉัตร
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สินค้าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์/ สินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้หมู่บ้าน
ชื่อสินค้า เต่ากะลามะพร้าว (ของกลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม)


   ขั้นตอนการจัดทำ  เต่ากะลามะพร้าว 

   1. นำไม้ฉำฉามาวาดให้เป็นรูปเต่า 
   2. ตัดตามรูปแบบเต่าด้วยใบเลื่อยฉลุใหญ่
   3. นำมาขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย
   4. ทาด้วยสีโอ๊ก ทิ้งไว้ให้แห้ง 
   5. นำกะลามะพร้าวลูกใหญ่ปอกเปลือกที่แข็งออก ผ่าครึ่งแล้วเลาะ
     เนื้อออก  เพื่อทำกระดองเต่า
   6. ตัดแต่งให้ได้รูปทรง ขัดกระดาษทรายเบอร์ 60, 220, 400 แล้ว
     ขัดเงา
   7. นำมาประกอบกับตัวเต่าเสร็จขั้นตอน
   8. นำมาดูความเรียบร้อย
   9. ออกสู่ตลาดได้
   ประโยชน์ใช้สอย    เป็นของที่ระลึก และโชว์ตามตู้โชว์ได้
   ราคาที่ขายในตลาด ราคา 1 - 1,000 ชิ้น = 120 บาท
                ราคา 1,000 ชิ้นขึ้นไป = 100 บาท 
      
   สั่งซื้อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มร่มฉัตรหัตถกรรม 211 ม.6 
                      ต. ห้างฉัตร อ. ห้างฉัตร
                      จ.ลำปาง โทร. 054-269392 และ 
                      โทร. 01 9520366
     
 
กลับหน้าหลัก
1