รามเกียรติ์
เมื่อประมาณ 2400 ปีเศษมาแล้ว พระฤๅษีวาลมิกิแห่งประเทศอินเดีย ได้แต่งเรื่องรามยณะ (เรื่องราวของพระราม) เป็นภาษาสันสกฤต มีสำนวนภาษาที่ไพเราะมาก จึงมีผู้นำไปเป็นบทสวดในงานต่างๆ เพราะชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู เชื่อกันว่าพระรามคือพระนารายณ์อวตารลงมาปราบอสูรและยักษ์ทั้งหลาย >> อ่านต่อ

โขน
มหรสพชั้นสูงที่ใช้แสดงในงานสำคัญๆมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกับหนังใหญ่ เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่โบราณประมาณก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 โดยสันนิษฐานว่า “โขน” ได้พัฒนามาจากการแสดง 3 ประเภท >> อ่านต่อ

พระราม
พระราม คือ พระนารายณ์อวตารลงมา ถือกำเนิดเป็นพระราชโอรสของท้าวทศรถกับนางเกาสุริยา แห่งกรุงอยุธยา เพื่อจะปราบปรามทศกัณฐ์ พระรามมีพระอนุชาต่างพระมารดา 3 พระองค์ >> อ่านต่อ

ขอความร่วมมือ
ผู้ใดที่มีรูป เรื่องราว บทความ ฯลฯ เกี่ยวกับรามเกียรติ์ และคิดว่าสามารถนำมาเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้อื่นได้ ติดต่อผมเลยนะครับ
>> ติดต่อ webmaster
เขียนหัวข้อเมลล์ว่ารามเกียรติ์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ข้อมูลในเว็ปนำมาจาก :: หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการเรียนวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ สำนักพิมพ์อักษราพิพัฒน์

1