Suomalaiset autismi- ja AS-aiheiset Internet-sivut
 
A s p e r g e r i n   s y n d r o o m a
u
t
i
s
m
i

 

Autismi

Järjestöt, yhdistykset ja seurat
Autismförbundet
Autismiliitto
Autistien Tuki ry
Finnish Society for Autism
Helsingin autismiyhdistys ry
HSKLNH:n esittely
Pirkanmaan autistiyhdistys
Pääjärven kuntayhtymän autismitukiryhmä
Society for the Support of Autistic People in Finland
Suomen autismiyhdistys ry
Vantaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Varkauden seudun Wamdy ry
Keskustelupalstat ja postituslistat
Reija Hirvosen kotisivu
Tutkielmat, tietous ja määritelmät
Autismiliiton Asperger-projekti
Autismiliitto
Finnish Society for Autism
Jyväskylän Yliopisto / University of Jyväskylä
Kehitysvammahuollon tietopankki
Kouvola (Mansikka-ahon koulu)
Oulun Yliopisto
OUT-ismi
Raportti autismista
Ravitsemusklinikka Biopterin
WSOY - koulukanava
Koulut ja koulutus
Autistien Tuki ry
Espoon koulujen yhteiset erityisopetuksen sivut
Helsingfors (Zachariasskolan)
Hämeenlinna (Mäyräntien koulu)
Keskuspuiston Ammattiopisto
Kouvola (Mansikka-ahon koulu)
Kuusankoski (Tähteenkadun koulu)
Merikosken koulutuskeskus
Mikkeli (Peitsarin koulu)
Oulu (Leinonpuiston koulu)
Koulunkäynti, opetus
Asperger-syndroomaisten kohtauspaikka
OUT-ismi
Projektit
AKIVA-projektin esittely
Autismiliiton Asperger-projekti
Tutkimuslaitokset ja instituutit
Niilo Mäki Instituutti
Kotisivut
Marko Kielisen kotisivu
Reija Hirvosen kotisivu

Asperger

Järjestöt, yhdistykset ja seurat
Pirkanmaan autistiyhdistys
Vantaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Keskustelupalstat ja postituslistat
Asperger-syndroomaisten kohtauspaikka
Tutkielmat, tietous ja määritelmät
Asperger-syndroomaisten kohtauspaikka
Autismiliiton Asperger-projekti
Kehitysvammahuollon tietopankki
Oulun Yliopiston Koulutusteknologian tutkimusyksikkö
Koulutus
Keskuspuiston Ammattiopisto
Merikosken koulutuskeskus
Koulunkäynti, opetus
Asperger-syndroomaisten kohtauspaikka
Marko Kielisen kotisivu
Opettaja - verkkolehti
Projektit
Autismiliiton Asperger-projekti
Tutkimuslaitokset ja instituutit
Niilo Mäki Instituutti
Kotisivut
Marko Kielisen kotisivu
Muut
Taimikko - verkkolehti mielenterveydestä
Tälle sivulle on kerätty suomalaisilta servereiltä löytyvä materiaali, joka käsittelee autismia ja Aspergerin oireyhtymää. Pois on jätetty paljon turhaa, mm. kirjastojen kirjaluettelot, oppilaitosten lopputyölistat, suurin osa koulutuksista, koska verkon tiedot tuntuvat huonosti pitävän paikkansa ja vaihtuvat usein, samoin sairaalat ja hoitokodit, joiden sivut eivät sisällä tarkkoja tietoja. Myöskään kaupungin hallitusten tai lautakuntien sekavia pöytäkirjoja ei löydy täältä. Kaupallisia linkkejä taas löytyy Autismiliiton sivuilta. Alkuun voit vaikka pohdiskella autismin ja Aspergerin oireyhtymän (AS, Aspergerin syndrooma) suhdetta toisiinsa. Asiaa valotetaan Anniina Inkisen ja Jaana Kukkulan AS-tutkielmassa.
 

AKIVA-projektin esittely
Autististen ja kehityksessään viivästyneiden lasten kuntoutusprojektista (AKIVA) lyhyesti.

Asperger-syndroomaisten kohtauspaikka
Janne Vuorisen laaja sivusto, jossa monia hyviä AS:aan liittyviä artikkeleita, tietoja ja keskustelupalstoja.
Minna Pannimaan AS-henkilön mielenterveyttä ja neurologisia ongelmia käsittelevä luento kahdessa osassa. Väärä diagnosointi (osa1) ja Itsetunto (osa2).
Asperger lyhyesti. Lyhyt kuvaus Aspergerin oireyhtymästä.
Kasvatustieteiden opiskelijoiden Anniina Inkisen ja Jaana Kukkulan AS-tutkielma. Miten Asperger ilmenee ja diagnosoidaan? Asperger-syndrooman vaikutukset perheeseen. AS-henkilön tyypillisiä piirteitä ja kuvauksia todellisista tapauksista. Rajanveto autismiin. Taina Niemisen haastattelu. Kolmen eri ikäisen AS-henkilön elämän kuvaus.
Elämää AS-lapsen kanssa. AS-henkilön lapsuus.
Autistien palvelukeskuksen vuoden 2000 kurssit Haukkarannassa.
Asperger-lapsen kuntoutus. Elizabeth Houserin luento Helsingissä 1997.
Asperger-lapsen erilaisuuden huomioiminen koulussa. Tutkija KM Marko Kielisen artikkeli erittelee vaikeudet koulunkäynnissä.
Varpu Väinölä: Lausunto Autismin ja Aspergerin oireyhtymän vaikutuksista opetusjärjestelyihin.
AS-aikuisten kokemuksia. Omakohtaisia näkemyksiä.
Lisää AS-aikuisten kokemuksia.
Kertomalla lapsesi AS:stä rohkeasti vältät ennakkoluulojen tuomia ongelmia. Teksti kertoo, että Asperger-lapsen ja -nuoren kuntoutumisessa tärkeää on tiedon jakaminen.
Monivalintatesti AS-diagnoosin pohjustukseksi. Suuntaa antava havaintojen teko- ja seurantalomake AS-piirteiden kartoittamiseen. Gillberg & Gillbergin 27-kohtainen AS-seulontalomake.
Paneelikeskustelu Aspergerin Syndroomasta. Suomenkielinen käännös The New York Timesin AOL:lla käymästä keskustelusta.
RRRiston kuvaus AS:stä. Kertomus ihmisten asenteista ja yhteiskunnan toiminnasta AS-ihmisen kannalta.
Keskustelupalsta AS-lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville.
Keskustelupalsta AS-aikuisille.
Keskustelupalsta AS-aikuisille, viestit jaettuna useammille sivuille (sivulle 1).
Höpinäpalsta, tänne ihan mitä vaan.
Arkistopalsta, asperger-juttuja vuodelta 1999.
Lyhyt linkkilista.

Autismiliiton Asperger-projekti
Autismiliiton ja Pohjois-Pohjanmaan autismiyhdistyksen yhteisprojekti.
Mikä ihmeen Asperger?
Francesca Happen luento Oulussa 11.05.1999. Happe kertoilee laajasti autismista ja Aspergerin syndrooman historiasta ja nykypäivän käytännöistä.
Projektin yhteystietoja.
AS-linkkejä.

Autismiliitto
Tietoa autismista ja Autismiliiton jäsenyhdistyksistä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Autismiliiton jäsenkirjeet.
Autismiliiton jäsenyhdistykset. Luettelo yhdistyksistä, joista muutamalla omat kotisivut.
Autismiliiton jäsenyhdistysten yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa.
Autismitutkijoiden kotisivu. Sivua käyttää autismitutkimusverkosto.
Yleistietoa autismista.
Autismiliiton kirjallisuusluettelo. Liitosta lainattavissa oleva materiaali.
Linkkikokoelma.
Kaupallisia linkkejä.
Autismförbundet
Autism.
Literatur hos förbundet.
Svenska och nordiska länkar. Svenskspråkiga och nordiska autismlänkar.
Affärslänkar.
Finnish Society for Autism
A brief introduction to the situation of autism in Finland and the autism societies.
And the situation of autistic people in Finland.
Links all over the world.
Commercial links.

Autistien Tuki ry
Lyhyt toiminnan ja tavoitteiden kuvaus. Jäsenkirjeet eli Tukiviestit.
Järjestettyjen koulutusten ja valmennusten alustukset: Autistisen lapsen kuntoutus (Kankaanpää 1998),
Sopeutumisvalmennuskurssi, syyskuu 1996,
Sopeutumisvalmennuskurssi, elokuu 1995 ja
Per Carleniusin kurssi Lovaas-menetelmästä, syyskuu 1995.
Yhdistyksen puheenjohtajan, Ulla Anttilan, esittely.
Society for the Support of Autistic People in Finland
Presentation of the society in English.
The present chairman Seppo J. Halme.
Getting Acquainted With Rett Syndrome.

Espoon koulujen yhteiset erityisopetuksen sivut

EVE - erityisopetuksen verkkolehti
Ajantasainen erityisopetusta käsittelevä julkaisu. Sisältää kirjoituksia, tutkimuksia, termien määritelmiä ja laajan juttuarkiston erityisopetuksen alalta. 
Autismin lyhyt kuvaus.

Helsingfors (Zachariasskolan)

Helsingin autismiyhdistys ry
Lyhyt esittely.

HSKLNH:n esittely
Helsingin seudun kehitysvammaisten lasten ja nuorten harjaantumiskodin kannatusyhdistys (HSKLNH) pyrkii tuottamaan palveluja kehitysvammaisille aikuisille.
Vuonna 1999 perustettiin Toimintapiste Rasti Malminkartanoon.

Hämeenlinna (Mäyräntien koulu)

Jyväskylän Yliopisto / University of Jyväskylä
Visiting Professor Jaap van der Meere and post-doctoral researcher Libbe Kooistra: Executive functioning in autistic children.. Neuropsychology.

Kehitysvammahuollon tietopankki: Aspergerin oireyhtymä
Lyhyt Aspergerin oireyhtymän kuvaus.

Kehitysvammahuollon tietopankki: Autismi
Lyhyt autismin kuvaus.

Keskuspuiston Ammattiopisto
ORTON Invalidisäätiön ylläpitämän ammatillisen erityisoppilaitoksen ja erityisopetuksen kehittämiskeskuksen kotisivut.

Kouvola (Mansikka-ahon koulu)
Koulun autisti-luokat: Luokkien historia ja nykypäivä
Mitä on autismi? Lyhyt selvitys.

Kuusankoski (Tähteenkadun koulu)

Marko Kielisen kotisivu
Autismi- ja asperger-linkkijä.
Asperger-lapsen erilaisuuden huomioiminen koulussa. Artikkeli erittelee AS:n vaikeudet koulunkäynnissä.

Merikosken koulutuskeskus
Merikosken koulutustarjonnan ja aikuiskoulutuksen kotisivut.

Mikkeli (Peitsarin koulu)

Niilo Mäki Instituutti
Niilo Mäki Instituutissa tehdään tutkimuksia, joiden tavoitteena on tunnistaa niitä neurokognitiivisia häiriöitä, jotka ovat yhteydessä oppimisvaikeuksien ilmenemiseen ja vaikeusasteeseen.

Opettaja - verkkolehti
OAJ:n Opettaja-lehden verkkoversio.
Asperger-lapsi tarvitsee rutiineja ja turvallisuutta. Riitta Ahosen artikkeli.

Oulu (Leinonpuiston koulu)

Oulun Yliopisto
Oulun Yliopistossa julkaistujen autismia koskevien elektronisten väitöskirjojen lista (Acrobat Readerin pdf-muodossa).

Oulun Yliopiston Koulutusteknologian tutkimusyksikkö
Tutkimusorganisaatio, joka vastaa koulutusteknologian koordinoinnista, tutkimuksesta ja kehittämisestä Oulun yliopistossa.
Aspergerin syndrooma. Katja Marosen psykologian cum laude -työ käsittelee Aspergerin syndroomaa. Lyhyt kuvaus aiheesta. 

OUT-ismi
Tiina Junttilan, Petri Salon, Hanna Tolosen ja Tuula Ylimäen opiskelijatyö pitää lähtökohtanaan autismia pedagogisena ongelmana. Autismin erilaiset määritelmät. Autismi neurobiologisena vammana. Diagnosoinnin kriteerit. Kasvatuksen ja opetuksen ongelmat. Kuntoutusmenetelmiä.

Pirkanmaan autistiyhdistys
Tampereen seudun autistien ja AS-ihmisten asiaa ajamaan 10.5.2000 perustettu yhdistys.

Pääjärven kuntayhtymän autismitukiryhmä
Autismitukiryhmän tehtävänä on auttaa autistisen kehitysvammaisen kanssa eläviä ja työskenteleviä löytämään mahdollisuuksia ja menettelytapoja autististen oireiden kohtaamiseen ja lieventämiseen. Ryhmäläisten kuvat esittelyineen ja linkkilista.

Raportti autismista
Jaana Korpelan ja Mirja Känsäkankaan tiivis raportti autismista. Kartoitus autistin käyttäytymisestä. Autistien kuntoutuksessa käytettävien terapiamenetelmien esittely. Analyysi Kyllikki Kerolan kirjasta "Lauri, poikani Lauri".

Ravitsemusklinikka Biopterin
Ravitsemusklinikka Biopterin on yksityinen autismin ravitsemukselliseen kuntoutukseen ja tutkimukseen erikoistunut konsulttiyritys.
Autismi ja ravitsemus. Teuvo Rantalan näkemys ruuan vaikutuksesta autistin aivotoimintaan.
Autistista voi auttaa ruokavaliolla. Minna Lounasvuoren artikkeli Keskisuomalaisesta kertoo Teuvo Rantalan mielipiteistä.

Reija Hirvosen kotisivu
Autismitietoa.
Upeat sivut, joilla lajitellusti suomalaista ja ulkomaista autismiin liittyvää Internetistä löytyvää materiaalia ja yhteystietoja sekä paljon muuta lisäinformaatiota haluaville. Kesäkuussa 2000 perustettu autismi-aiheinen postituslista. Lista on tarkoitettu kaikille autististen tai Asperger-ihmisten kanssa toimiville.

Suomen autismiyhdistys ry
Esitellään lyhyesti yhdistyksen tavoitteet, toiminta, julkaisut ja jäsenistö.

Taimikko - verkkolehti mielenterveydestä
Marketta Ollikaisen AS-kirjoituksen (Tiede 2000-lehti, 8/99) esittely.

Vantaan Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

Varkauden seudun Wamdy ry
Yhdistyksen ja sen tavoitteiden esittely.

WSOY - koulukanava
Oppimateriaalipalvelu kouluille.
Mitä autismi on? - autismin oireet, kuntoutus ja autistin kokemuksia kommunikaatiosta. Sami Munterin lyhyehkö teksti.
 

Sivun alkuun