Официални Правила на играта с Ю


Играта се играе от двама човека, като всеки от тях трябва да измисля дума започваща с буквата Ю.
Играе се докато някой от участниците не згреши началната буква или каже нещо друго.
Изгорялият участник трябва да измисли изненада на съперника си! 1