Muka 1 - Muka 2 - Muka 3

Hasil Kajian: Bible Yahudi Dan Kristian (bahagian 1)

Bismillahirrahmanirrahim, segala pujian kehadrat Tuhan Pentadbir semesta alam. Selawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw.

Sepintas lalu

Tujuan penulisan ini adalah sebagai wadah memaparkan pemahaman yang jelas terhadap agama Yahudi dan Kristian. Kita tidak dapat lari daripada hakikat bahawa dunia Islam tidak mampu memencilkan diri daripada pengaruh dua agama tersebut. Setiap hari kita akan berhadapan dengan pengaruh mereka, secara rela atau terpaksa. Tambahan, isu orang Melayu yang ingin dan sudah murtad daripada agama Islam semakin panas. Perlu kita menghadapi isu ini dengan melengkapkan diri kita dengan ilmu. Pertama ilmu agama Islam yang sebenar. Kedua, ilmu dalam memahami apa sebenarnya Yahudi dan Kristian.

Salah satu panggilan yang wujud dalam Al Quranul Karim terhadap golongan Yahudi dan Kristian adalah Ahli Kitab. Satu pangggilan yang cukup terhormat yang diberikan kepada dua golongan berkenaan. Umat Islam sering keliru tentang apa sebenarnya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa as, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud as dan juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as. Adakah apa yang ada didalam tangan dua golongan ini sekarang sebenarnya Taurat, Zabur dan Injil seperti yang diceritakan dalam Al Quran?

Semoga tulisan yang serba ringkas ini dapat membantu para pembaca dalam memahami apa sebenarnya yang berada dalam simpanan Yahudi dan Kristian masa kini. Saya berharap tulisan ini yang terhasil daripada ilmu dan kajian yang serba kekurangan akan membolehkan kita berkongsi ilmu dan memantapkan jiwa kita dengan aqidah Islam yang murni dalam cabaran terkini terhadap umat Melayu Islam.

Definisi Bible

Kita perlu fahami maksud Bible itu terlebih dahulu. Apabila kita mengkaji dan membaca Bible Kristian, maka kita akan mengalami sedikit kekeliruan. Ia bukan satu kitab menceritakan seluruh kepercayaan dan ajaran Kristian sahaja, tetapi ada bahagian yang secara jelas merujuk kepada ajaran agama Yahudi. Bahagian yang merujuk kepada agama Yahudi dinamakan sebagai Kitab Perjanjian Lama (The Old Testament Book). Ia diletakkan di bahagian yang lebih awal daripada bahagian yang dinamakan Kitab Perjanjian Baru (The New Testament Book). Cuma dalam Kitab Perjanjian Baru yang mengandungi kisah naratif Jesus Christ (Nabi Isa as) beserta seluruh ajaran dan hujah-hujah agama Kristian sendiri. Namun, kedua-dua bahagian ini diisytiharkan sebagai seluruh Bible Kristian.

Perkataan bible itu sendiri adalah terjemahan asal daripada bahasa Latin yang bersumber daripada perkataan Greek, biblia. Biblia ini merujuk kepada perkataan 'papyrus' atau helaian kertas yang dibawa masuk dari pelabuhan kuno Phoenicia, kota Biblos. Penggunaan perkataan biblos merujuk kepada satu kumpulan tulisan. Bible pada asalnya hanya bermaksud himpunan penulisan.

Kitab Perjanjian Lama / Tanakh

Seterusnya mari kita lihat kepada Kitab Perjanjian Lama. Kesemua buku-buku yang terkandung dalam bahagian Kitab Perjanjian Lama adalah berkaitan dengan ajaran agama Yahudi. Ianya telah dikarang dalam suatu jarak masa yang panjang dan oleh pelbagai penulis. Dikatakan asalnya telah dikarang dalam bahasa Ibrani (dalam inggerisnya adalah Hebrew), sebahagian yang sedikit dalam bahasa Aramaic. Versi golongan Yahudi hanya ada 39 buah karangan dalam bentuk susunan buku.

Ini serupa dengan susunan Bible Kristian mazhab Protestant. Namun, dalam Bible Kristian Roman Katolik dan Greek Ortodoks, kita akan dapati jumlahnya adalah 46 buah buku. Buku tambahan sebanyak 7 buah dipanggil Apocrypha oleh Protestant tetapi dipanggil Deuterocanonical oleh Roman Katolik. Apa bezanya? Apocrypha berasal daripada bahasa Greek (bahasa melayu juga memanggil Greek sebagai Yunani) maksudnya tersembunyi (Greek: apokryphos), sementara Deuterocanonical bermaksud Canon Kedua, (Greek: deutero-kedua, canonical-yang diterima sah).

Bagaimana ini boleh terjadi? Kenapa perlu ada dua versi yang amat berlainan menunjukkan perbezaan jumlah buku yang bukan sedikit, tetapi 7 buah buku?

Jawapannya terdapat dalam sejarah pengumpulan dan terjemahan kitab itu sendiri. Kitab Perjanjian Lama yang dipakai oleh golongan awal Kristian seperti Katholik dan Greek Ortodoks bukan berasal daripada versi bahasa Ibrani, tetapi versi terjemahan ke bahasa Greek yang dinamakan Septuagint (septuagint dalam bahasa Greek membawa maksud tujuh puluh). Versi Septuagint adalah hasil kerja daripada era Hellenistik-Yahudi, yang diterjemah dan disusun pada abad 3 Sebelum Masihi. Manuskrip yang besar ialah Codex Vaticanus (di Perpustakaan Vatican), Codex Sinaiticus dan Codex Alexandrinus (keduanya terdapat di Muzium British). Manuskrip tersebut adalah sebagai bukti sejarah.

Satu teks manuskrip telah yang dijumpai dan dikatakan paling jelas dengan versi bahasa Ibrani kuno adalah teks Masoretic. Teks salinan ini adalah yang berasal daripada teks bahasa Ibrani yang telah disusun sebelum ini. Hingga hari ini, penerbitan Kitab Bible Yahudi yang diterima oleh penganut Yahudi adalah daripada teks Masoretic yang telah disiapkan pada tahun 1088 Masihi. Tambahan tujuh kitab hanya wujud dalam versi Septuagint yang dalam bahasa Greek dan bukan dalam versi Masoretic.

Susunan dan kategori buku-buku kitab perjanjian lama juga berbeza antara penganut Yahudi dan Kristian. Golongan Yahudi tidak menerima dan tidak mengakui kesahihan kitab perjanjian baru sama sekali. Kitab mereka hanya ada dibahagi kepada kategori seperti berikut:

1. Torah (Hukum; juga disebut sebagai 'kitab-kitab yang disandarkan kepada nabi Musa a.s.'),

2. Nebiim (Nabi-nabi/Anbia) dibahagi kepada Earlier (awal); Latter (kemudian)

3. Ketubim (Tulisan).

(sila rujuk carta A untuk kerterangan)

Orang Yahudi memanggil kitab suci mereka sebagai Tanakh. Ianya singkatan daripada tiga pembahagian di atas, torah ta, Nebiim na dan Ketubim kh.

Kategori dalam Bible Kristian pula meletakkan buku-buku kitab perjanjian lama kepada

1. Pentateuch, (serupa seperti Torah),

2. Historical (sejarah)

3. Wisdom (hikmah; golongan Katolik) atau Poetical (Puisi; golongan Protestant)

4. Prophetical

Isu Kitab Perjanjian Lama ini sendiri menarik untuk dibahaskan dengan lebih terperinci. Torah adalah dalam bahasa Ibrani, diertikan sebagai peraturan, hukum atau perundangan. Namun Torah yang wujud hari ini mengandungi lima buku iaitu Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers dan Deuteronomy.

Carta A

Tanakh (Kitab Bible Yahudi versi Masoretic)

 

Torah

Nebiim

Ketubim

 

 

Earlier

Latter

 

1

Genesis

Joshua

Isaiah

Psalms

2

Exodus

Judges

Jeremiah

Proverbs

3

Leviticus

1 Samuel

Ezekiel

Job

4

Numbers

2 Samuel

Hosea

Song of Songs

5

Deuteronomy

1 Kings

Joel

Ruth

6

 

2 Kings

Amos

Lamentations

7

 

 

Obadiah

Ecclesiastes

8

 

 

Jonah

Esther

9

 

 

Micah

Daniel

10

 

 

Nahum

Ezra

11

 

 

Habakkuk

Nehemiah

12

 

 

Zephaniah

1 Chronicles

13

 

 

Haggai

2 Chronicles

14

 

 

Zechariah

 

15

 

 

Malachi

 

Jumlah keseluruhan buku ialah 39 buku

Orang Yahudi menyatakan keseluruhan Torah yang ada pada mereka adalah hasil karangan Nabi Musa as yang asli yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini lah yang menjadi intipati kepada perdebatan antara Yahudi dan Islam. Pihak Islam menolak Torah Yahudi hari ini sebagai Taurat yang asli murni daripada Allah swt yang disebut dalam Al Quran.

Malah, para pengkaji Bible juga telah menolak dakwaan Yahudi ini atas beberapa alasan. Pertama, wujudnya catatan kisah wafat nabi Musa as. Bagaimana orang yang sudah wafat mampu menulis kisah bagaimana dia wafat dan dikuburkan? Kedua, kenapa tidak dinyatakan nama Firaun yang sebenarnya? Bukankah Nabi Musa as kenal benar siapa nama Firaun yang membesarkannya itu dan juga Firaun yang mengejar semasa bani Israel melarikan diri dari Mesir? Tiada langsung catatan jelas tentang siapa identiti Firaun yang telah tenggelam mati akibat azab Allah swt itu. Jadi mustahil Nabi Musa as yang mencatitkan kisah itu dalam Torah yang wujud hari ini.

Antara hujah yang menafikan Torah yang ada hari ini dalam bentuk yang asli adalah kerana kajian berkenaan sumber dan corak bahasa dalam Torah itu sendiri. Kajian menunjukkan terdapat bukan satu corak penulisan tetapi sekurang-kurangnya dua. Ini berdasarkan penggunaan nama Tuhan yang berbeza. Yang pertama, menggunakan Yahweh dan kedua pula memakai Elohim sebagai panggilan Tuhan. Kedua, ada pengulangan naratif yang sama tetapi berbeza pula catitan faktanya. Itu adalah sebahagian daripada dalil-dalil yang menunjukkan jelas bukan lagi asli Torah yang ada pada golongan Yahudi hari ini.

Golongan Yahudi juga memiliki sebuah lagi kitab yang dikenali sebagai Talmud. Apa sebenarnya Talmud ini? Orang Yahudi sejak dahulu lagi mempercayai ada dua bentuk Torah. Satu dalam bentuk karangan dan satu lagi berbentuk lisan. Menurut riwayat Yahudi, Torah lisan wujud selari bersama Torah tulisan, namun tidak dibenarkan ditulis. Apabila kaum Yahudi telah diusir dari Jerusalem dan Haikal Suci (bahasa inggeris menamakannya Holy Temple) dimusnahkan oleh tentera Rom, wujud tindakan nekad menulis Torah lisan ini oleh pemuka-pemuka agama mereka. Pemuka agama Yahudi yang pertama bertanggungjawab menulis Torah lisan ini adalah Rabbi Judah the Prince (Ha-Nasi).

Tulisan Torah lisan berbentuk penerangan atau perbahasan disebut sebagai Mishnah. Pentafsiran dan huraian kepada Mishnah ini dipanggil Gemara. Himpunan Mishnah dan Gemara inilah yang dipanggil Talmud. Kerja penulisan Talmud yang pertama adalah dari sekitar 200 M hingga 400 Masihi, dan dipanggil Talmud Jerusalem (dalam bahasa Ibrani adalah Yerushalmi). Talmud yang lebih terperinci telah siap sekitar tahun 500 Masihi dan dipanggil Talmud Babylon (dalam bahasa Ibrani adalah Bavli).

atas

1