VALGHATTEN
Akk, pen er jeg kansje ikke.
Men ikke døm etter skinn og kropp.
Hvis du finner en gløggere hatt enn meg,
skal jeg spise meg selv helt opp!
Ta din bowler og fikse flosshatt,
set den aldri så kjekt på snei:
Jeg er Galtvorts gamle Valghatt,
og de tar hatten av for meg!
Du har ingenting skjylt i ditt hode
som valghatten ikke kan se,
Ta meg på, og vips! skal jeg si deg
hvor du passer, ferdig med det.
Kan hende du passer i Griffing,
hvor de tapre av hjerte bor.
Både vågemot og edelmot
er griffinger passende ord.
Eller høver du best i Håsblås?
Er du en som er tro mot din sak?
En håsblåser er tålmodig
og er ikke redd for og ta et tak.
Eller kansje du passer i Ravnklo,
hvis du trives best i vettugt lag.
Der vil alle med kløkt og lærdom
alltid finne flere av sitt slag!
Eller blir det mon tro i Smygard,
du finner ditt sanne hjem?
De slue vrir alt til sitt eget beste,
og alt blir til beste for dem,
Så prøv hatten på! Vær aldeles trygg,
og ikke bli klam og matt!
Jeg tar hånd om deg (skjønt jeg ikke har).
For jeg er en tenkehatt!
Vil du melde deg inn på skolen?

Send en ugle til
meg

Send ditt:
RPG navn.
E.mail
Alder
Litt om deg selv (om du er gompefødt, utseene o.l.)

Så kan valghatten finne ut hvor akkurat DU hører hjemme.