Indsigelser mod Aalborg Kommunes planer for Nørresundbys havnefront

Copyright ©: Flemming Pedersen Sidst ajourført: 17.03.2000
Denne hjemmeside er opstået på baggrund af deltagelse i Teknisk Forvaltnings borgermøde i Byrådssalen i Nørresundbys gamle Rådhus den 1. marts 2000.


Det var en forstemmende oplevelse.
 1. Det er meget tankevækkende, at en af kommunens toppolitikkere, Rådmand Ib Rasmussen, der bor i Lindholm, har så lidt fornemmelse for hvordan stemningen blandt lokalbefolkningen på Solsiden er med hensyn til udformningen af Nørresundbys havnefront. Derved kom det som en overraskelse for ham, at der mødte 250-300 mennesker i en sal der højst er beregnet til ca 100 mennesker.
 2. Det var et meget kaotisk møde. Men bortset fra det, kunne jeg efter mødet, ikke få den fornemmelse ud af hovedet, at det var et pligtmøde, som ikke på nogen måde kunne rykke den allerede skitserede løsning.
 3. Flere gange under mødet udtrykte Ib Rasmussen, at alt er muligt. Men det er åbenbart ikke muligt, at få en politiker til at gøre sig blot den mindste anstrengelse, for blot at lade som om han vil forsøge, at efterkomme befolkningens ønsker, som på dette område er meget enslydende.
 4. Lokalbefolkningen ønsker ikke noget der tilnærmelsesvis ligner katastrofen mellem broerne på Aalborgsiden (Den skitserede plan ligner til forveksling Aalborgsiden - blot "kun" i 3 1/2 etages højde).
 5. Egendommene på sydsiden af Vesterbrogade er 5 etager høje (ifølge konstitueret stadsarkitekt Knud Tranholm ca 17-18 meter høje). Den nye havnefront bliver kun 3 1/2 etage høj. Dvs. en højde på 13-14-15-16 meter (igen ordret ifølge Kurt Tranholm) - Og det er jo smuk "lav" bebyggelse. SE NEDENUNDER HVOR HØJT 3 ETAGER ER.
 6. Der bliver 5-6 blokke med gavlen ud mod fjorden tæt op mod vejbanen Mellem Broerne - Igen nøjagtig som på Aalborgsiden.
 7. Bagved er planlagt et grønt område - herligt! Hvorfor er det ikke muligt at lægge det grønne område ned mod fjorden og så trække de smukke "lave" blokker tilbage fra fjordkanten?
 8. Politikerne er enige om, at der skal gøres en hel del for at få mere liv i Nørresundby (Erhvervsmæssigt, Kulturelt, Ungdomspolitisk m.m.). Men de vil ikke gribe om nældens rod og gøre noget der virkeligt kunne give Nørresundby et løft. Et forslag, fra flere, om at lægge det nye Musikkens Hus på de gamle Kemira og Superfos grunde, blev jordet med den meget vattede "begrundelse", at det skulle være på Nordkrafts område. Som om det ville være helt utænkelig at placere det andre steder end på Aalborg-siden.
 9. Planen for Krog Jensens bygning, som skal bevares, er, at den skal indesluttes i en vinkelblok, der også skærmer godt og grundig af mod det bagvedliggende grønne område og gamle bebyggelser.
 10. Der er selvfølgelig planlagt med "fjordudsigt" ned igennem Nygade og Industrivej - Tak for det! Det er næsten alt for meget!
 11. Ved nærmere forespørgsel indrømmede Ib Rasmussen, at der skulle flest mulige lejligheder for at få en højere pris for grundene. Så vidt jeg er informeret, er det ikke Kommunens opgave at være egendomsspekulant.
 12. Og så videre og videre og videre og ......
Se Kommunens skitse for Nørresundby havnefront
Avisartikler om havnefronten mellem Royal og Krog Jensen
Avisartikler om 3. Limfjordsforbindelse
Avisartikler om Musikkens Hus
Avisartikler om trafikken i Nørresundby
HUSK - NÆSTE BORGERMØDE OM HAVNEFRONTEN ER
MANDAG, den 20. MARTS 2000 kl 19.00 i MULTIKULTURHUSET VED GL. LINDHOLM SKOLE
- OG MØD SÅ OP OG GIV DIN MENING TIL KENDE!
Sådan ser havnen ud i dag fra Krog Jensen til Royal
SÅ HØJT ER 3 ETAGER (TIL UNDERKANTEN AF TAGET PÅ ROYAL YDERST TIL HØJRE). DER BLIVER EN FIN UDSIGT FRA BYGNINGERNE BAGVED.
Med venlig hilsen

Flemming Pedersen

Har du kommentarer - så skriv i gæstebogen nederst eller send mig en E-mail direkte
- eller direkte til Rådmand Ib Rasmussen
Jeg vil anmode dig om at holde sproget i en seriøs tone - Alt andet er ikke til nogen hjælp - TAK!
Med venlig hilsen

Flemming Pedersen

Join AllAdvantage.com
View Guestbook Sign Guestbook
TenZero.com