Introducción a "Versos e prosa para e por afeizoados".

Con esta páxina, quero, busco dar a oportunidade de que calquera afeizoado a escribir poemas en galego, tamén se acepta prosa en galego, poida publica-los seus escritos de forma sinxela.

Aceptaranse tódolos traballos que cheguen , sempre e cando sexan orixinais escritos na lingua de Castelao, veñan firmados polo seu Autor, (aceptanse pseudónimos), veñan en formato HTML, e sen links (excepto claro que se queira introducir un para recibir correo con comentarios e suxerencias para o autor) o modo de remitirmos e mediante arquivo adxunto html nun mail con Asunto Versos en Galego a :

hcbirras@versosengalego.tkhcbirras@versosengalego.tk

Por certo, moitos editores de texto poden gardalos documentos en formato html, digoo como recodatorio para quen non o soubese

Gracias por adiantado. Mentres tanto pulse nos links do menu para ir vendo as composicións xa introducidas.

Por certo é vostede o visitante Número Counter

Engadir comentarios ó libro de visitas Ver libro de visitas

Admito que o deseño da páxina non é moi bo, pero o importante desta páxina é o contido (os versos e prosas) non as fotos