Birgit Holst-Jensen's slægt

Søren Andersen VedelLevnedsbeskrivelse
1587: Den 11. juni kl 4 slet i dagning blev han født i Ribe. Forældrene var historiografen Anders Sørensen Vedel og Mette Hansdatter Laugesen. Anders Sørensen Vedel
1604: Blev han student i Ribe.
1608: Blev han rektor i Sorø.
1611: Rejste han udenlands, han studerede både i Tyskland (Heidelberg) og i England.
1616: Blev han sognepræst ved Ribe domkirke. Det var ellers ikke gået stille af. Ripenserne var delt i to lejre, der hver havde en kandidat til embedet. Til sidst måtte de to kandidater rejse til Skanderborg for at holde en prøve prædiken for kong Christian den 4. Det var som sagt Søren der gik af med sejren.
1618: Den 23. august blev han gift med Susanna Pedersdatter. Han boede i huset Snagdal i Ribe (på hjørnet af Skolegade og Sønderportgade), side om side med Liljebjerget hvor hans fader boede.
1634: Indtraf den store vandflod, hvor vandet stod en alen højt inde i kirken.
1644: Blev Ribe besat af de svenske soldater. Inden deres afrejse smadrede de alle vinduerne i Snagdal.
1653: Den 22. januar døde han, efterladende sig enken 4 sønner og 3 døtre.

Gravsten i Ribe domkirke:
"M. Severini And. Velleii, Pastoris Primarii.
Salig M. Søfren Andersen Vedel fordom Rector på Sorøe siden sognepræst og canicke 37 år til domkirken i Ribe, hafver her under nedlagt det dødelige år 1653, 22. janv. i hans alders 66. år. Og hos hannem hans kiære hustru Susanna Pedersdatter, som døde år 1674, 6. november i hendes alders 73. år. Aflede udi 35 års kiærlig Egteskab tilsammen 4 sønner. Her Peder Søfr. W. og tre ved Nafn Anders. Tre døtre, Dorothe D. Ludvig Pouchs, Else M. Niels Jørgensen og Mette M Christen Aagaards.
Vente nu her af støfvit en ærefuld opstandelse."
Kilder:
Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie.
Kornerup: Ribe katedralskoles historie.
Ribe Amts årbøger.
Terpager: Inscriptiones Ripenses.


Markus og Karen Tausen og deres efterkommere
Til index

Send e-mail til Birgit Holst-Jensen
Opdateret d. 5-08-1998

Toppen af siden

Hovedindex ] Op ] Wilhelm Brochmann ] Anna Dorothea Wilhelmdatter Brochmann ] Mette Sørensdatter ] Lars Wilhelmsen Aagaard ] Lauge Stephansen ] Laurits Christensen Aagaard ] Laurits Jensen Aagaard ] Maren Andersdatter Schytte ] Min oldefar ] Søren Jensen Møller Holst ] Mette Hansdatter Laugesen ] [ Søren Andersen Vedel ] Mette Sørensdatter Vedel ] Karen Dreyer ] (Hans-Tausen-skematisk-oversigt.htm) ] Vilhelm Lauritsen Aagaard ] Hans Laugesen ] Christen Lauritsen Aagaard ] Susanna Pedersdatters slægt ] Dorothea Hansdatter Tausen ] Anna Sophie Svitzer ] Anders Sørensen Vedel ]
1