Suid-Afrikaanse
Familiewapens

Coats-of-Arms
of South African families

LYS VAN FAMILIEWAPENS
LIST OF COATS-OF-ARMS
OUTEURSREGTE © bestaan op alle familiewapen-ontwerpe wat hieronder gelys is. Ontwerpe mag afgelaai word vir private gebruik, maar mag nie verkoop of andersinds kommersieël aangewend word nie.
COPYRIGHT © exits on all coats-of-arms designs listed below. Designs may be downloaded for private use, but may not be sold or otherwise commercially exploited.
Vanne: / Surnames:
[ A - C ]  [ D - G ]  [ H - L ]  [ M - R ]  [ S - U ]  [V - Z ]
H
Haan
Haasbroek (1)
Haasbroek (2)
Haasbroek (3)
Haasbroek (4)
Hamilton (1)
Hamilton (2)
Hamilton (3)
Hamman
Hare
Harris (1)
Harris (2)
Harris (3)
Harris (4)
Harrington
Harrison
Hartogh
Hartwig (1)
Hartwig (2)
Hattingh
Haupt (1)
Haupt (2)
Hayes (1)
Haynes
Helberg
Henderson (1)
Henderson (2)
Henderson (3)
Hendricks
Henning (1)
Henning (2) (Ierland)
Henry
Herman
Hewitt
Hewlett
Hill (1)
Hill (2)
Hines
Holliday
Hobson
Hoffman (1)
Hoffman (2)
Hoffmeyer
Hofmeyr (1)
Hofmeyr (2)
Holloway
Hopkins (1)
Hopkins (2)
Horton
Hough (1)
Hough (Ierland)
Howard (1)
Howard (2)
Howard (3)
Hugo(t)
Human
I
 
J
Jackson (1)
Jackson (2)
Jacobs
James
Jansen (1)
Jansen (2)
Jardine
Jenkins
Jervis
Johnson (1)
Johnson (2)
Johnson (3)
Johnston
Jones (1)
Jones (2)
Jones (3)
Jones (4)
Jordaan
Jordan (1)
Jordan (2)
Jordan (3)
Jourdan
Joubert (1)
Joubert (2)
Joubert (3)
K
Kearney
Keegan
Keene (1)
Keene (2)
Keet
Kempen
Kemp (1)
Kemp (2)
Kemp (3)
Keogh
Kerwan/Kirwan/Kerwin
Kilian (1)
Kilian (2)
King
Kirkpatrick (1)
Kirkpatrick (2)
Kirsten
Kirwan
Klein
Kleinhans
Kleynhans
Knight
Koch
Koch (2)
Koller (Österreich)
Koller (Deutschland)
Koornhof
Krause
Krige
Kruger (1)
Kruger (2)
Kruger/Krüger (SA) (3)
Kruger (4)
Kuhn
 
L
Labuschagne (1)
Labuschagne (2)
Lambert
Lambrecht
Lambrechts
Lamont
Landman
Lane (1)
Lane (2)
Langen
Lawrence
Leibrandt
Leonard
Le Riche
Le Roux (1)
Le Roux (2)
Lewis (1)
Lewis (2)
Lewis (3)
Lewis (4)
Lewis (5)
Liebenberg
Lintvelt
Lloyd (1)
Lloyd (2)
Loftus
Lombard
Lötter (1)
Lötter (2)
Louw

<xmp><!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://us.js2.yimg.com/us.js.yimg.com/lib/smb/js/hosting/cp/js_source/geov2_001.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.geocities.yahoo.com/visit.gif?us1256383646" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001081&t=1256383646&f=us-w1" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>