HIVI
Name: Hilde V. (English: Hilda?)
Age: 14
Height: 1.72
Weight: 55 kg
Likes: Horseback riding, guides, friends, and TV
Hates: Homework, the teacher
Favorite food: Pizza, baguettes and French fries
Least favorite food: Olives, onion, and fish with bones
Favorite subject: music
Least favorite subject: English
Favorite pet: Dog, rabbit, birds
Dream: To become rich
Archenemy: H.
Navn: Hilde V.
Alder: 14
Høyde: 1.72
Vekt: 55
Liker: Å ri, Speidern, venner, TV
Hater: Lekser
Yndlings mat: Pizza, baguette, pommes frites  Hate Mat: Oliven, rå løk, fisk med bein...
Yndlingsfag: Musikk
Hate Fag: engelsk
Erkefiende: E.H.
Yndlings dyr: Hund, kanin, fugler
Drøm: Å bli rik, men vet ikke hvordan...
NORSK:
ENGLISH
1