dansk skik og brug - danske traditioner

dansk skik og brug.

hvis man gerne vil vide lidt mere om dansk skik og brug, overlevering og tradition, saa kan bl. a. kikke paa hjemmesiden www.folkeminder.dk eller loese en af de mange boeger ioern pioe har skrevet.

et andet sted, der kan anbefales, hvor man kan loese om danske skikke og traditioner er www.historie-online.dk.


danske folkeminderdansk folkemindesamlingdansk historie onlinebegge steder kan man laese om folkeliv, skik og brug, aarets fester, folketro og overtro, folkedigtning, sagn og eventyr, folkeviser og skillingsviser, lokalhistorie, livets fester, hekse, fastelavn, mortens aften, trolde, grundlovsdag osv. .her er et eksempel paa, hvad man kan laese om GRUNDLOVSDAG :

Allerede i aarene efter Grundlovens indfoerelse i 1849, blev aarsdagen markeret som en saerlig, nationalt praeget festdag. Der blev afholdt friluftsm�der og st�vner, men ogs� aviserne markerede dagen. Fx med digte til friheden og loven fx af Carl Ploug, billeder af Frederik den Syvende eller andre af de implicerede, blev publiceret i aviser og p� flyveblade.

Oprindeligt havde det v�ret almindeligt, at Grundlovsfesterne var f�llesarrangementer. Man m�dtes i fx et lokalt anl�g eller lignende, der til lejligheden var blevet pyntet op - ikke mindst med dannebrogsflag. Der var forskellige taler; for kongen, grundloven og f�drelandet, naturligvis - og evt. ogs� for kvinderne. Men efterh�nden fik de lokale politikere sv�rt ved at lade v�re med at benytte lejligheden til at f� et stort publikum af potentielle v�lgere i tale. I 1870�erne begyndte det at blive almindeligt, at de politiske partier holdt deres egne grundlovsm�der, hvor man s� ogs� brugte lejligheden til at vurdere den politiske situation og markere partiets visioner for udviklingen. Det var ikke mindst partierne H�jre (i dag: Det konservative Folkeparti) og Venstre, der f�rte an i denne udvikling. Det nye Socialdemokratiske parti havde jo ogs� deres egen festdag, Arbejdernes 1. maj. Grundlovsfesterne kunne tr�kke mange deltagere, fx var der ca. 42.000 deltagere i H�jres Grundlovsfest i Kongen Have i K�benhavn i 1885.

Til trods for Grundlovsdagens efterh�nden meget klare profil som en politisk dag, stod ogs� elementet af folkefest st�rkt. Ofte var der udsk�nkning og der var arrangeret bal bagefter, hvor egnens ungdom og de mindre politisk interesserede ogs� kunne f� noget ud af dagen. (op)dansk folketro og overtrodansk danske fortidsminderdanske mindesmaerkerDanmarks historie i uddragalsang - en dansk tradition
AARETS MAERKEDAG og DAGE med TRADITIONERhellig tre konger - 6. januarkyndelmisse - 2. februarfastelavn - katten af toenden - indledning til 40 dages fasteaprilsnar - 1. aprilgaekkebreve - marts - aprilpaaske - gaekkeri - foerste soendag efter foerste fuldmaane efter foraarsjaevndoegnstore bededag - varme hveder - fjerde fredag efter paaskevalborgaften - aftenen foer 1. majkonfirmationstid omkring pinsepinse - 50 dage efter paaske

sankt hans - hekse - midsommersankt hans hos hanne lindquist

mikkelsdag - 29. septembermortens aften - en dansk tradition - 10. novembermortens aften - 10. novemberlucia - 13. decemberjuleaften - 24. decembernytaarsaften - 31. december

gamle danske haandvaerkdanske moenterdansk aarets nutidige danske skikkedanske retter og spiser - bl. a. egnsretterdanske juletraditioner - jul i Danmarkdanske maerkedage og dage med traditionerhistorisk kalender


historiske opskrifterovertro, helhesten og andetdansk lokalhistoriehistorieboeger - oversigthjerl hede museumden gamle by i aarhusfrilandsmuseet i lyngbynationalmuseetden fynske landsby i odensearbejdermuseettoejhusmuseetlejre vikingeboplads m.m.lejre historisk landskabden gamle landsby nyvang ved holbaek - din fortiden kommer til live

gamle fortaellinger fra Danmark

fortaellinger fra Danmark - filmen - herfra min verden gaar

danske folkeviser

gammelt dansk landbrug.

flere steder i Danmark kan man se det danske landbrug som det var foer i tiden.

med hestetrukken selvbinder, kornneg i traver og alle de andre gamle traditionelle goeremaal.

man kan ogsaa nogle steder, se gamle danske kvaegracer, og andre gamle dyreracer, som et minde om gamle tider i Danmark. de kan ogsaa vaere en nyttig gen-reserve til at skabe ny danske kvalitets-kvaeg-racer.


eksempel paa gamle danske goeremaal i den fynske landby i odenseeksempel paa levendegoerelse paa hjerl hedeeksempel paa gamle danske husdyrracerflere danske museer

Forside - - - oversigt - - - DANMARK-siden - - - Henrik Stampe Jensen

EU-modstand - oversigt - - menneskerettigheder - oversigt - - - ny kriminel teknik

1