หอการค้าอ่างทอง..ยินดีต้อนรับ...^ ^
.
 


สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้า
ที่ติดต่อ
   
  ชื่อสินค้า : ตะกร้าหวายทรงสี่เหลี่ยม
สถานที่ติดต่อ : นายประสิทธิ์ นิรมิตรมหาปัญญา 167 / 2 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 - 691494 , 01 - 9945593
     
  ชื่อสินค้า : เข่งอเนกประสงค์
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีพราน 118 หมู่ 2 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โทรศัพท์ : 035 - 695141
     
  ชื่อสินค้า : ตู้หวายบุผ้า
สถานที่ติดต่อ : นางอภิญญา เจริญวิพัฒศิริ 55 / 1 หมู่ 2 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 - 691701
     
  ชื่อสินค้า : หีบหวายทรงสูง
สถานที่ติดต่อ : นางสำเนียง ชักนำ 152 / 1 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 - 691337
     
  ชื่อสินค้า : กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
สถานที่ติดต่อ : นายสุรินทร์ นิลเลิศ พิพิธภัณฑ์ไม่ไผ่ หมู่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 - 644103 , 01 - 5874226
     
  ชื่อสินค้า : กระเป๋าจักสานผักตบชวา
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มจักสานผักตบบ้านบางตาแผ่น นางปราณี จันทวร 19 หมู่ 1 ต.คลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035 - 613769 , 09 - 9003474
     
  ชื่อสินค้า : กระเป๋าจักสานไม้ไผ่
สถานที่ติดต่อ : นางเรณู ทองงาม 10 หมู่ 8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ : 035 - 644473 , 01 - 8515659
     
  ชื่อสินค้า : ผลิตภัฑณ์จากผักตบชวา
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มแม่บ้านเกตรกรป่าโมกพัฒนา 66 / 1ข หมู่ 2 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
โทรศัพท์ : 035 - 661358 , 035 - 5661358
     

 

--------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานพานิชย์จังหวัดอ่างทอง , สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

---------------------------------------------------------------------

กลับไปด้านบน

 

โฮมเพจหอการค้าจังหวัดอ่างทอง จัดทำโดย : กองพลเขี้ยวเงาแห่งหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
E-mail
: atgcc@pcc.thaiechamber.com
สงวนลิขสิทธิ์ ©2004

 

links
 
 
 
1