หมาพวกนี้มาจากประเทศอินเดียในราคาตัวละ 25000 บาท
 
1