Kuruluş
Kuruluş ve TanItIm
 
    Hidrojel Araştırma Laboratuvarı olan 1990 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü Polimer Kimyası Anabilim Dalında doktoralarını Prof. Dr. Olgun GÜVEN (Hacettepe Üniversitesi 
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi) danışmanlığında yaptıkları sırada Dursun SARAYDIN ve Erdener KARADAĞ tarafından
kurulmuştur. Hidrojel adıyla Türkiyede ilk kurulan bu laboratuvarda önceleri Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümünde 
Gamma ışınlarıyla hazırlanan yapılan hidrojellerin karakterizasyonları, şişme, adsorpsiyon, ayırma ve biyomoleküllerle 
etkileşim çalışmaları yapılmıştır. Kurucuların doktora sonrası çalışmaları sırasında gruba Biyokimyacı olarak
Y. Doç. Dr. H. Nurevin ÖZTOP katılmış ve çalışmalar sürdürülmüştür. Daha sonra ilk Yüksek Lisans öğrencisi olarak 
Ar. Gör. Yasemin ÇALDIRAN gruba katılmıştır. 
    1997'de Doç Dr. Erdener KARADAĞ Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne
geçmiş, fakat ortak çalışmalar sürdürülmüştür. Bu sırada Ar. Gör. Yasemin ÇALDIRAN Yüksek Lisans tezini bu 
laboratuvarda tamamladıktan sonra Ar. Gör. Sema EKİCİ ile doktoraya başlamışlardır.
    Bu laboratuvarda bugüne dek yapılan bilimsel araştırmalardan 30 tanesi SCI'da taranan dergilerde, 2 tanesi 
EI'da taranan dergilerde yayınlanmış ya da yayınlanmak üzeredir. Yurt içi dergilerde 10 kadar makale yine bu çalışmaların 
sonucunda yapılmıştır. Çeşitli uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan 70'ın üzerinde bildiri yine Hidrojel Araştırma 
Laboratuvarında yapılan çalışmaların ürünüdür. Yapılan bu çalışmalar, SCI'da taranan dergilerde 210 dolayında 
atıf almıştır.
    Yapılan bu çalışmaların sonucu olarak Doç. Dr. Dursun SARAYDIN ve Doç. Dr. Erdener KARADAĞ, 
Edirne (1998) ve Samsun (1999) da yapılan Kimya Kongrelerinde oturum başkanlığı yapmışlardır.
    1997 yılında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal GÜRÜZ, Doç. Dr. Dursun SARAYDIN'a ülkemizin 
bilimsel gelişmişliğini arttırılmasına katkılarından dolayı üst düzey akademik katkı belgesi göndermiştir.
     2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesinin Kuruluşunun 25. yılı için düzenlenen bilimsel çalışmalar ödülü
 Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun kararıyla Fen Bilimleri dalında Doç. Dr. Dursun SARAYDIN'a Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ
tarafından verilmiştir.
 
ÇALIŞMA ALANLARI