MEMBERS

MEMBERS

ÇALIŞMA GRUBU

 

Prof. Dr. Olgun GÜVEN

Hacettepe University ANKARA

   

Doç . Dr. Dursun SARAYDIN

Cumhuriyet University SİVAS

   

Doç Dr. Erdener KARADAĞ

Adnan Menderes University

   

Y.Doç Dr. H. Nursevin ÖZTOP 

Cumhuriyet University SİVAS

   

Ar. Gör. Yasemin ÇALDIRAN

Cumhuriyet University SİVAS

   

Ar. Gör Sema EKİCİ

Cumhuriyet University SİVAS