index
       Näpit irti Hietsusta!
                     M
assiivisten rakennuskolossien tunkeminen ranta-alueille on pysäytettävä.
Tämä kuva on Kampista - mutta se voisi olla Hietsusta mikäli kaavailtu hotelli sijoitettaisiin Hietsuun.
     Valokuvia Hietsusta ?
  Helsinki päivänä lauantaina 12.6 klo 14
    Hietsun "maanpuolustus" tapahtuma
                      Tule mukaan!