"HILELISTO"

REEN AL LA HEJMPAĜO


ENKONDUKA KLARIGO

La 1-a numero de "Hilelisto" aperis la 1-an de septembro 2000 kiel monata bulteno de Hilelista rondo. Hilelista rondo naskiĝis fine de aŭgusto 2000. En la 1-a numero de "Hilelisto" estis publikigitaj nomoj de unuaj 7 hilelistoj.

De sia 3-a numero "Hilelisto" estiĝis duonmonata bulteno de Hilelista rondo.

De sia 15-a numero, ĝi memdifinis sin kiel "Esperanto-revueto por la etika kulturo". Hilelista rondo de tiam sin memdifinis kiel "Esperanto-rondo por la etika kulturo".

De la 23-a ĝis la 26-a de julio 2000 en Zagrebo (Kroatio), dum en la sama urbo okazis Universala Kongreso de Esperanto, okazis ankaŭ renkontiĝo de membroj de Hilelista rondo. Membroj de Hilelista rondo - per kelkaj pliaj voĉoj - decidis pri la transformiĝo de Hilelista rondo en Homaranisman Asocion Tutmondan (HAT), kun humanisma-kosmopolitisma evoludirekto.

Elektita dum la sama voĉdonado kunordiganto de HAT, Mato Špekuljak, rezignis de sia engaĝiĝo en HAT kaj iniciatis fondiĝon de Hilelista Esperanto-Komunumo (HEK) kiu daŭrigus komencan - religietikan - idealon de Hilelista rondo, eksplicite sin apogante je la projekto Hilelismo 1901 de L. L. Zamenhof.

HAT kaj HEK interkonsentis pri tio ke HEK daŭrigu eldonadon de "Hilelisto" (ek de la numero 21) kiel sia organo, kaj HAT lanĉos sian revuon "Homarano".


NUMEROJ 1 - 20 DE "HILELISTO" KAJ ILIA ENHAVO

N-ro 1

ANTAŬPAROLO DE LA KUNORDIGANTO - ĜISNUNAJ MEMBROJ - PENSOJ, ESPEROJ, ATENDOJ, PROPONOJ DE UNUAJ HILELISTOJ


N-ro 2

KELKAJ ORIGINAJ HILELISMAJ PENSOJ DE L. L. ZAMENHOF (HILELISTO, ESENCO DE LA HILELISMO, FINA CELO DE LA HILELISMO, LA HILELISMO KAJ LA ESPERANTISMO) - KURAĜIGAJ REAGOJ PRI LA UNUA NUMERO DE "HILELISTO" - L. L. Zamenhof NE TRE FACILA ESTAS NIA VOJO - HILELISTAJ DOMOJ


N-ro 3

L. L. Zamenhof PREĜO SUB LA VERDA STANDARDO + KUNIĜU LA FRATOJ - Jeremi Gishron KIAL HILELISMO? - LA LASTAJ VORTOJ DE ZAMENHOF - d-ro Carmel Mallia HILELISMO - NIA RONDO IOM POST IOM PLIGRANDIĜAS KAJ PLIFORTIĜAS - PENSOJ KAJ PROPONOJ DE NOVAJ RONDANOJ KAJ ALIAJ LEGANTOJ DE LA BULTENO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 4

L. L. Zamenhof LA INTERNA IDEO DE ESPERANTO - L. L. Zamenhof LA VOJO - Nikolaj Griŝin HOMARANISMO KAJ NETOLEREMO - LA 1-A HILELISTA RENKONTIĜO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 5

L. L. ZAMENHOF PRI HILELISMO, HILELISMAJ PRINCIPOJ, HILELISMAJ DOMOJ - HILEL - Miroslav Malovec HUMANISMO DE J. A. KOMENIO - SEMINARIO EN HILELISTA DOMO EN ĈERVAR-PORAT (NORDA ADRIATIKO, KROATIO) - J. A. Komenio REBONIGO DE LA HOMAJ AFEROJ - PRI HILELISMA PRINCIPARO - Leonido Terano KIO ESTAS DIO


N-ro 6

d-ro Carmel Mallia LA INTERNA IDEO, HILELISMO KAJ HOMARANISMO - KONFUCEO - EL LA SENTENCARO DE KONFUCEO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 7

d-ro Hilelo PRI HILELISMO KAJ ĜIA RADIKUJO, PRI HILELISTA HIMNO - EL L. L. Zamenhof ESENCO KAJ ESTONTECO DE LA LINGVO INTERNACIA - UNU KRISTNASKA RETMESAĜO KAJ RESPONDO DE LA PORMOMENTA KUNORDIGANTO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 8

ANTAŬPAROLO DE LA PORMOMENTA KUNORDIGANTO - EL RESPONDO DE L. L. ZAMENHOF AL PASTRO DOMBROVSKI - MOSEO - EL LA INSTRUO DE MOSEO - HILELISTA DISKUTEJO


N-ro 9

d-ro Hilelo LA ZAMENHOFA AKIBAISMO - TALMUDO - EL TALMUDA TREZOREJO - A. Einstein SEN LA ETIKA KULTURO... - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 10

EL PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 1-A KONGRESO ESPERANTISTA - JESUO - EL LA ISNTRUO DE JESUO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 11

EL PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 3-A KONGRESO ESPERANTISTA - ARISTOTELO - EL SAĜECO DE ARISTOTELO - VORTO DE LA PORMOMENTA KUNORDIGANTO - HILELISTA DISKUTEJO - DECIDU LA FONDKONGRESO 1-2


N-ro 12

EL PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 8-A KONGRESO ESPERANTISTA - A. ŜOPENHAŬER - EL VIVSAĜECO DE A. ŜOPENHAŬER - HOMARANISMO EN GDANSKO - HILELISTA DISKUTEJO


N-ro 13

L. L. ZAMENHOF EN KAJ PRI SIA HILELISMO EL JARO 1901 - HILELISTA SEMINARIO EN ĈERVAR-PORAT (NORDA ADRIATIKO, KROATIO) - GAŬTAMA SIDHARTA - GAŬTAMA SIDDHARTA KAJ BUDHISMO - BONVENON EN KROATION EN JULIO 2001 AL LA 86-A UNIVERSALA KAJ 1-A HILELISTA E-KONGRESOJ - Philippe De Vos MIA ATESTO PRI JESUO -- HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ - DECIDU LA FONDKONGRESO 3-5


N-ro 14

ĈU HILELISTA RONDO BEZONAS NOVAN REFORMIĜON? - MARKO AŬRELIO - EL LA TAGLIBRO DE MARKO AŬRELIO - HILELISTA DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 15

RONDO POR LA ETIKA KULTURO - SOKRATO - EL LA ETIKA INSTRUO DE SOKRATO - DISKUTEJO


N-ro 16

INTERGENTAJ KONFLIKTOJ - LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF - ETNA KAJ RELIGIA KREDOJ DE L. L. ZAMENHOF - EL LA LETERO DE L. L. ZAMENHOF AL JAVAL - DISKUTEJO - NOVAJ MEMBROJ


N-ro 17

NEŬTRALECO? (EL LA LETERO DE ANDRE CAŬBEL) - EL LA LETERO DE L. L. ZAMENHOF AL A. A. KOFMAN (1) - TOMASO MORUSO - LA IDEALA ŜTATO LAŬ TOMASO MORUSO - FORUMO - GRAVA SCIIGO AL ĈIUJ MEMBROJ DE HILELISTA RONDO - EL LA LETERO DE L. L. ZAMENHOF AL A. A. KOFMAN (2) - DECIDU LA RENKONTIĜO 6


N-ro 18

BONVENON AL LA HILELISTA RENKONTIĜO (ZAGREB, 23-26.07.2001) - EL LA PAROLADO DE L. L. ZAMENHOF ANTAŬ LA 2-A KONGRESO ESPERANTISTA EN ĜENEVO - "IHI" EN NOVA MILJARO - NOVA HOMARO - FORUMO - EL d-ro Carmel Mallia 100 KAPRICAJ RAAAKETOJ


N-ro 19

ARANĜOJ DE HILELISTA RONDO EN ĈERVAR-PORAT (NORDA ADRIATIKO - KROATIO) EN 2001 - LASTA INFORMO PRI LA HILELISTA RENKONTIĜO - 1578 ALIĜOJ AL LA ZAGREBA UK - EL ALPAROLO DE G. SILFER "NASKITA POR INSPIRI, NE POR KONSPIRI" - FORUMO


N-ro 20

KIAL DISFALIS EKSA JUGOSLAVIO? (Vidpunkto de unu kroatiano) - KIEL ATINGI KUNORDIGEJON DE HILELISTA RONDO? - FORUMO - NOVAJ MEMBROJ


15-02-2002

1