KART

over Karmøy og nærmeste omgivelser.

Siden oppdatert 17.12.03

Dette kartet omfatter den vestligste delen av Haugalandet, omtrent fra fylkesgrensen
i nord til Vestre Bokn i sør, og vest for Førdesfjorden. Vil du se resten av kartet også,
og i en enda større målestokk? Klikk
KART!

Kopervik ligger på Karmøy, der
buktene Veavågen og Eidsbotn
så å si deler øya i to. Det har
flere ganger vært på tale å
grave en kanal for å forbinde
de to buktene, men så langt har
ingen sett seg råd til å finansiere
kanalbyggingen -

Kikk innom Karmøynett
for mere stoff om Karmøy og
folket som bor her.

Jeg bor i Kopervik, omtrent rett
over den siste k-en i navnet på
kartet. Jeg arbeider på Haugesund
Lufthavn,som ligger på Helganes,
12 km fra Kopervik.

Haugaland Modelljernbaneklubb
har sitt klubblokale i det kommu-
nale fritidsbygget på Torvastad,
nord på øya.

Gassledningene fra Nordsjøen
kommer iland på Kalstø, rett
sørvest for flyplassen, og går i
sørøstlig retning forbi Meland og
derfra i tunneller under Karm-
sundet til Fosen og videre under
Førdesfjorden til Kårstø.

Karmøy Radioklubb (KRC) og
Karmøygruppen av NRRL har
sitt klubblokale på Øynå i
Åkrehamn.

Vil du tilbake til frontsiden? .....JA? ..

1