Groen is 't gras


Groen is 't gras, groen is 't gras,
onder mijne voeten.
'k Heb verloren m'm beste vriend,
'k zal hem zoeken moeten.
Hé daar plaatsgemaakt voor de jongedame.
En de koekoek op het dak,
zingt z'n lied op zijn gemak.
O mijn lieve Augustijn,
deze dame zal het zijn

1