BBS
 
─────────────────────────**
 進入留言板前,請看以下守則:
 1.不可以重覆留言
 2.不可以留色情留言
 3.不可以扮別人留言
 4.不可以在留言板上賣廣告
 5.不可以留一些人身攻擊或粗俗的留言

 如違犯以上守則,留言將會刪除

 進入
 __________________________________________

1