* L I F E *
         ne~ne~ >f<

                sa