Counter

 

     歡迎光臨萍果的網頁~~既然有緣,記得到留言板留一筆啊!^^本站開站於二零零三年六月五日                                                                        

                                                                                                                                      

          

            

                       

原來朋友仔感情再天真,亦是我永遠也會愛惜的人~~~~~~
 

                                        

                                                           ~Enter~  最後更新於14-7-2003