α-House 及「三一專上學會」合辦

有志加入成為我們一份子的朋友們, 請儘快與我們聯絡!!!

 

處世之道第一"識"

 

~~~想唔想知道interview點樣先好?

~~~想唔想知道點寫求職信先最好?

~~~想唔想有專業人士為你解答以上問題?

 

Yes?! --->

--->咁就要參加由α -House三一專上學會合辦:

Interview 及寫求職信技巧」!!!

Details:

堂數 : 2
報名費 : 每人
$20 (包括講師費和講義費)

講員 : 林偉成先生 (曾任職Human Resource)

開班日期 : 23/4 , 30/4

時間: 3:30p.m. - 5:00p.m.
報名方法 : 即日起,逢星期一,四,五 KLR Hall門口12:10pm-2:00pm

P.S.: 如有任何查詢,請 e-mail : hkit_alphahouse-info@yahoo.com.hk

如報名人數少於8人,本課程將會取消,報名費亦會全數歸還