Counter

׽g1

Dʪh

ơG

D1(A)Fh2C

tơG

ab͡FB[BbqBԾAqC

ըG

ѩBͩBĮoU1͡F}b͡FWAqFͯAqC

kG

1.hܥbƥΡC2._oitơAˤJDʡAUըNܲDPAUhYC

w檣

ơG

4OFYwAq(ibjWR)

׽ըơG

ͯBQBJԯBͪoAqF}b͡Fͩ1͡C

kG

1.N׼ýը(ͩ~)AM15AAˤJͩC2._iNoAHrNװ¦A_C3.Nw¼AAˤJתA̫ˤJͯYiC

KhG

wRըAKi󱱨ըC

M]ײy

ơG

15A(H)Bʹ}()ֳ\C

ըơG

Q1͡B}2͡Bͩ1͡Bͯ2͡BoBJԯֳ\C

kG

1.׬~bHA(Τ~|nfu)C2.[JըƤΰͩ(@[Jըɥi[Jֳ\M)ܧeCAדyC3.bФWW@hͪoAJײyAj]8ܼAAxWʹ}YiC