SKY 發 起 快 閃 行 動 旺 角 街 頭 即 起 哄

近 日 熱 門 話 題 , 非 快 閃 黨 莫 屬 。
但 上 周 的 快 閃 行 動 , 卻 淪 為 鬧 劇 , 快 閃 至 今 尚 未 成 風 , 也 難 怪 , 典 型 香 港 人 心 態 ─ ─ 想 試 又 不 敢 試 , 誰 也 不 想 成 為 笑 柄 , 暫 時 還 是 隔 岸 觀 火 , 睇 定 先 跟 風 。
Sky 五 個 大 男 孩 , 連 同 三 位 模 特 兒 , 當 先 鋒 試 玩 快 閃 , 玩 後 感 是 : 「 過 癮 , 但 無 聊 ! 」

Sky 快 閃 逐 格 睇

1. 從 長 計 議
Bonald ( 左 ) : 「 不 如 叫 人 旺 角 大 嗌 3 分 鐘 『 唔 好 買 老 翻 』 。 」 Kin : 「 計 我 話 , 叫 三 兩 百 人 一 齊 去 同 一 茶 餐 廳 買 菠 蘿 包 , 重 過 癮 啦 。 」
Bon ( 左 ) 、 Gilbert ( 中 ) Yani : 「 不 如 咁 , 叫 人 同 一 的 士 站 一 齊 搭 的 士 , 叫 司 機 的 士 站 兜 個 圈 , 唔 跳 表 就 落 車 , 振 興 經 濟 呀 。 」
2. 蹲 身 脫 鞋
百 老 匯 門 口 , Sky 一 馬 當 先 脫 鞋 , 三 模 特 兒 帶 點 猶 豫 。
3. 大 喊 口 號
單 腳 跳 , 喊 口 號 , Sky 玩 得 夠 放 , 三 模 特 兒 未 盡 投 入 。
4. 拍 手 掌
拍 手 掌 , 快 閃 行 動 完 結 前 指 定 動 作 。
5. 快 閃 鬆 人
太 尷 尬 , 眾 人 鞋 帶 也 未 綁 好 , 即 閃
6. 各 有 各 閃
開 會 , 未 決 定 行 動 完 結 後 在 哪 裡 會 合 , 初 各 有 各 閃 , 最 後 眾 人 閃 回 KFC 。

 

下 午 五 時 , Sky 與 三 位 模 特 兒 在 旺 角 百 老 匯 戲 院 側 的 KFC 開 會 , 討 論 是 次 快 閃 行 動 的 時 間 、 地 點 與 項 目 。 五 男 三 女 , 七 嘴 八 舌 , 談 不 出 個 所 以 來 , Bonald 先 歎 氣 : 「 咁 無 聊 , 我 驚 俾 人 當 傻 仔 笑 喎 。 」 健 仔 皺 眉 頭 : 「 玩 得 快 閃 , 預 無 聊 , 唔 無 聊 唔 好 玩 ! 」 Bon 認 同 : 「 都 唔 知 點 解 鬼 佬 咁 鍾 意 玩 ! 」 Gilbert 與 Yani 則 自 嘲 : 「 咁 我 地 宜 家 又 玩 ? 不 如 唔 好 玩 。 」 未 有 結 論 先 氣 餒 。
「 橫 掂 出 到 黎, 玩 埋 先 閃 , 話 唔 定 好 過 癮 呢 。 」 Crystal 欲 試 , 但 要 跟 大 隊 , Julian 愛 跟 風 : 「 無 聊 就 係 無 聊 , 但 鬼 佬 玩 得 起 , 我 地 無 理 由 玩 唔 起 。 」 Holly 全 場 出 聲 最 少 , 但 不 鳴 則 已 , 一 鳴 有 結 論 : 「 無 聊 又 要 玩 , 就 咁 玩 啦 , 百 老 匯 門 口 除 鞋 大 嗌 『 快 閃 黨 , 好 無 聊 ! 』 , 嗌 夠 3 分 鐘 即 閃 。 」


落 雨 照 去 有 誠 意
還 是 男 孩 子 比 較 大 膽 , Sky 蹲 身 , 脫 鞋 ; 有 先 鋒 壯 膽 , 三 模 特 兒 有 樣 學 樣 , 但 脫 不 到 一 半 , 停 , Holly 撒 嬌 : 「 落 雨 喎 , 地 下 濕 立 立, 點 除 鞋 呀 ! 」 Bonald 多 計 : 「 唔 驚 , 我 買 報 紙 鋪 地 下 , 照 玩 。 」 Bon 壯 聲 威 : 「 我 地 除 一 隻 鞋 , 單 腳 企 , 照 嗌 口 號 , 咪 縮 沙 呀 。 」
「 快 閃 黨 , 無 聊 ! 快 閃 黨 , 無 聊 ! 快 閃 黨 , 無 聊 … … 」 眾 人 又 跳 又 叫 , 引 來 大 批 旁 人 圍 觀 。 實 在 太 無 聊 , 三 模 特 兒 感 尷 尬 , 先 停 , Sky 勉 強 撐 多 一 陣 子 , 亦 感 面 紅 , 健 仔 與 Gilbert 說 : 「 不 如 閃 咯 。 」 Yani 還 想 撐 : 「 好 頭 好 尾 , 拍 完 手 掌 , 先 閃 … … 」 掌 聲 過 後 , 第 一 時 間 閃 回 KFC 。
是 次 快 閃 不 算 成 功 , 原 定 喊 足 3 分 鐘 口 號 , 現 在 喊 不 夠 1 分 鐘 , Sky 總 結 : 「 過 癮 但 無 聊 , 不 過 算 係 咁 啦 , 起 碼 拍 埋 手 掌 至 走 , 我 地 閃 得 咁 快 , 都 算 得 上 快 閃 黨 掛? 」