SKY占星途只得半個獎

組 合 Sky 的 處 男 唱 片 於 日 前 面 世 , 五 個 大 男 孩 相 當 緊 張 , 於 大 碟 推 出 的 前 一 天 , 到 銅 鑼 灣 找 玄 學 家 為 他 們 以 塔 羅 牌 占 卜 。 Sky 將 自 己 的 前 途 、 得 獎 機 會 以 及 將 推 出 的 寫 真 集 銷 量 等 問 題 一 一 提 出 。

頒 獎 禮 多 對 手
大 師 表 示 Sky 的 唱 片 推 出 初 期 , 外 間 的 反 應 不 會 太 熱 烈 , 但 是 在 聖 誕 及 農 曆 新 年 開 始 便 會 有 好 成 績 , 又 指 他 們 在 頒 獎 禮 上 會 面 對 很 多 競 爭 對 手 , 預 計 只 得 半 個 獎 。Sky 五 子 聽 後 說 : 「 唔 會 唔 開 心 , 獎 方 面 我 唔 係 太 介 懷 , 有 獎 係 個 鼓 勵 , 但 冇 獎 又 唔 代 表 失 敗 , 我 地 都 會 積 極 去 做 。 」

 

1