29/12/2001

E........好慘呀 ><"

今日明明係星期六~ 但係個個都出晒街, 本身我約左阿女雛菊ga,

不過o係我正想出門口去佢屋企o個陣佢打黎,話唔舒服喎~~ 咁算 lor, 同阿媽行街都好呀~

一心諗住去買條裙著o既~ 不過買左好多好多野之後,都係買唔到呀~~~~~

都唔係冇好睇o既裙gei, 不過太老癪lu~ 又一次失望!!!!

我同媽咪番屋企 lor, 佢話落去食野~原來就出左街!

又凈番我o係一個o係屋企喇......  點解成日都要咁喎~ 我好寂寞ga

不過... 冇人知ga la, 都話得我一個o係屋企咯

仲會有邊個知丫~ 成日都係咁ga la

想出街又唔得喎, 又冇人打黎同我傾電話..悶到癡筋la~~~~~~`

個個都唔理我....... 有冇人會諗下我咩感受呀?! 實在太過分lor你地!