IQ題

 

1. 人最愛講咩話 ??

2. 大學聯招放榜,明明榜上無名但為甚麼他沒有感到失望呢 ???

3. 白雪公主和包公生的女叫咩名 ???

4. 孫中山死後,中國有甚麼變化 ???

5. Roger 點解買一對每隻穿了一個洞的襪子呢 ???

6. 鄭成功的媽媽是誰 ???

7. 榴槤和西瓜打落頭到,邊樣痛D ??

8.文仔屋企有三兄弟,大哥叫大文,二哥叫二文,三弟叫咩野名呢 ???

9. 阿拉丁有多少個哥哥 ???

10. 有咩野遇熱便會凝固 ???