GIVE YOUR

 MIND 
 常言道:「是你的便屬於你,不是你的便不能強求。」

  其實我們已擁有一切,只是你貪心罷了!

知足真的常樂?

  今天起告訴自己:「其實這樣已經算很好了!」

---------------------

ANGELA SHUM
05 NOV 2005

1