06.12.2003 Sat.

今日又要返學.....放左學.......去左九龍城剪頭髮....o個個剪頭髮師傅唔見左呀.....但求其搵個都ok ....因為我都係想修一修o者..^^

剪完頭髮.....就同左polly 去食麥記.....食完,..就搭車去補習o勒.. 嘩.... 宜家d星期六地鐵多人到嘔呀... ><

補完習... 買左六百幾蚊fancl ...... o個三支基本洗面...但樣樣都係孖裝... 送左勁勁多野呀.... 又calender....又用左30gift points 換左一盒slim up... 又有扭計「式」......又有一隻christmas bear + 卸妝油十日裝...^^勁勁呀.... 拎住兩大袋野返屋企呀.^^ edwin o係大陸未返.....但我仍然keep 住自己好開心...

返屋企....都未執好野... edwin 就打唻喎... 佢問我做緊咩.我話o岩o岩返屋企....換緊衫... 佢話佢仲o係大陸喎... 我本身想唔同佢傾1...等佢落返唻先傾o架...因為我記得上次佢同d friend 上去.... 佢打俾我...講多兩句就已經o係度鬧我waste 佢$$ 同time......好唔開心... 但luckily...佢今次原來唔趕時間o架...我第一次覺得.. 佢突然好似好掛住我咁添呀...好開心呀... 佢不嬲o係香港都好似唔多理我,,,唔緊我咁ga ma... 當佢話俾我聽... 佢尋晚仲有諗起我o個時....我真係好好好開心呀...^^ 傾左3個幾字先收線呀..^^ 佢話今晚落返唻再搵我...

我成晚掛住佢之餘... 我好忍得手....冇打過俾佢呀...^^ 到到11點幾...佢打唻話... o岩o岩同d 同事食完飯返屋企呀... 我聽得出佢聲比平時開心呀...^^ 可能佢真係唔鍾意人...打好多次電話搵佢掛...唔理佢.....等佢自己打唻... 原來... 一聽到佢電話...係會咁開心o架喎.. 唔知佢係咪咁覺得呢...^^

 

1