26.12.2003 Fri.

今晚終於可以見到edwin 喇......好期待呀......所以攪到我....今日溫左兩個鐘書.......就冇心機lu... >.< 溫得o個dd..... 仲本唻諗住今日可以溫晒個mechanics o架...但冇呀.....淨係溫晒circular motion .......仲差SHM 先算溫晒mechanics 呀....唯有聽日努力d 溫埋佢.....就開matter 唻溫啦...

今晚本身話去睇燈飾ga...但我搭地鐵去到旺角o既時候....edwin 打唻話佢屋企人今晚出去食飯喎... 所以我就搭返車....去佢屋企o勒... 我o係商場度等左一陣.... 上到去......edwin 話原來都唔知佢地幾點會返.... hea左一陣... 就走lu... 搭26號去九龍城食元綠.... 要等位呀....edwin 原來以前 naughty 到打架打到上報紙o架......真係曳到出汁.....>.< 

今日好開心呀... 之後..edwin 送到我返屋企樓下呀... 我話左俾佢聽.....我可能有d 事呀.... 其實今日溫唔到書....都係因為呢樣野......真係好驚..好驚呀... >.< 雖然唔知係咪...但我已經喊定先lu....>.< edwin 叫我過幾 日仲係咁.....就要去睇醫生.....我都覺得o岩...

佢知我冇心機溫書.... 專登臨走o係度猛咁叫我加油.....努力.... 好好笑o架.... 又差d 感動到我喊.... 總之....好多謝佢啦...!!! ^^

今日o係熡下冇扭計.... 原來唔扭計.....係會好咁多o架.... 好開心.....因為....身邊有一個咁關心自己o既人....!! 知我凍就成日勁叫我著多件衫....雖然我成日唔聽話.... 嘻嘻...但我都想佢唔伯煩..成日提住我就好lu...^^

返到上屋企... 諗返起d 野問edwin.... 我知我問左d 無聊問題......答案唔會有第二個.....但我都想知...^^

1