22.07.2003 Tue.

尋晚發夢喎.....見到edwin 唔知同邊個講話....同我一齊...係因為第一日我咁快應承左咁多野....所以先會咁喎.....佢o既意思係當時係敷衍我o架...係有d 食得唔好蹝o既感覺o架.......我o係夢裡面咁樣聽到梗係超級唔開心啦.....唉....呢個唔算惡夢....不過.....係一個令我唔好開心o既一個夢...>.<

11點度啦...我就起左身lu......o係廁所半個鐘之後出返唻..我未開電話呀......因為尋晚要叉電呀......

攪到edwin 搵唔到我喎...原來佢今日要去覆診呀....11點半喎...但佢話有好多好多人喎.....結果等左成粒鐘呀.....都係睇一分鐘就走得lu....

我尋晚其實有d野想同佢商量...同同佢講o架....但係我又唔知點講好喎....所以我今日就send message 同佢講左lu.....點知佢打唻同我講話應該唔得喎.......都係天氣o既錯啦.....佢仲話可能我地星期日.一o既camp 都會攪唔成因為菲律賓有個勁勁颱風唻緊.....佢仲話佢d friend send mail 俾佢話仲可能呢個禮拜尾會打9號風球添呀....我即刻乜mood 都冇晒啦......唉.....

唔開心就去左訓覺lu....不過...一d 都訓唔著.......諗左好多同edwin 一齊之後o既野....尤其係第一日o係九龍仔公園佢突然好實好實咁攬住我.....o個個感覺我宜家仲記得呀....係我咁大個女第一次俾一個男仔攬得咁實....不過....之後, 好似冇乜試過真係淨係攬住我唔放lu....突然好懷念添......>.< 一路諗又無啦啦喊喇.......>.< 唉......冇用.......

4點3就要學琴lu....今日學琴冇俾人鬧喎...勁勁呀.....^^ 學完琴之後就返左屋企擺低d 琴書......o個時都5點幾lu....

之後, 我就6點鐘出門口...因為約左佢地6點半o係旺角地鐵站恆生等呀........我去到o個時淨係見到sharon咋....之後, 等到搭8 到....就齊人lu......我地就去左信和睇屋屋喇.....結果o個個老闆娘好好人地租左間南丫島o既flat 俾我地呀.....佢好人係因為佢俾左90% off 我地呀.....$450 /450呎...星期日2點入去....星期一最遲12點出唻....希望星期六就會好天啦....因為o個日朝早約左佢地去唱k 之後, 我就要補習....如果真係好天.....夜晚就有得同edwin 一齊lu...^^

攪掂晒之後, 我地就去左女人街一間叫「小蕃茄」o既餐廳食野lu...我地5個人叫左兩個二人套餐呀.....我地又勁勁喎....又要呢樣...又要o個樣...哈哈....最好笑係sharon 睇中左d 朱古力咖啡喎....但係如果嗌朱古力咖啡就要加$5 喎...之後, 我地要嗌4杯野飲o架嘛..我地竟然諗到嗌兩杯咖啡..兩杯朱古力囉....哈哈..勁呀!!!至好笑係菁菁....佢其實係想叫o個個人俾幾隻吉杯我地.....點知佢講到勁勁複雜..勁勁囉...哈哈....^^笑死......之後, 又o係度溝野飲喎......阿屎又叫左o個個人俾一隻匙羹+一個碗我地....用唻裝住d 冰囉....笑死....^^之後, 我地差唔多食完阿bee 先唻到呀......不過...我都先前已經留左d 野俾佢食o架喇....^^

埋單每人都係$63 .....都ok la...之後, 就一行6個人陪菁菁去睇衫...點知收穫最豐富o個個係阿bee 囉....^^

之後, 10點到啦.......我地就分開走o勒...edwin o個時都o岩o岩踢完波去左食飯......我同sharon 一齊行去搭車啦....點知又去返睇衫喎...我同佢講過話有人想睇我著裙o架嘛....佢竟然真係猛咁同我睇裙囉...唉....之後, 都買左一條....之後, 10點半我就上左小巴返屋企o勒......嘩...成程小巴只係聽到坐我後面o個個女仔o係度喊o既索鼻聲.....唔知佢咩事呢...^^ 真係八掛.... 我都試過o係小巴度喊lu.....不過...我冇o個個女仔咁勁....忍到....不過,...我都冇好樣衰咁喊到成車都知我喊緊..

edwin原來係去左打爐呀....所以成12點幾先返到屋企呀......佢本身叫我唔洗等佢...但係我聽朝又唔係要早起身.....所以我就等埋佢返到屋企先訓o勒....佢一定勁支力啦...又踢完波...又咁夜先訓....>.<

1