01.06.2003 Sun.

今朝9點幾就起左身喇.....好眼訓呀...但媽媽已經買左早餐所以要起身.....係麥當勞新o既香草烤雞扒早餐呀.....嘩....塊雞扒厚就厚喇...厚o係塊皮度o既...我又飛起左塊皮喎...所以睇落就好似冇咩野食咁o勒...

choir 又係練下個禮拜出show d 歌.....之後, 就同琪琪一齊搭巴士返屋企o勒.....哈哈.....o係巴士上面傾得好開心呀....^^ 到我落車都未講完.....^^ 返到屋企..食晏晝....食米粉呀....又o係度睇陽光警察.....幾好睇呀....!! edwin 話本身話5點幾先出....其實我真係勁勁唔想咁晏...所以就開始唔開心o勒......之後, 佢話早d出唻...早d 返屋企....所以就4點鐘出到旺角o勒.....唉...我唔開心o既係.......佢陪佢d friend o既時間仲多過陪我.....但係...佢同d friend 一齊o既時間已經唔係長o架lu bor...我仲要比佢地更短....唉....一個禮拜先見得佢一次.....每次都淨係見得佢幾個鐘.....每日我都o係度諗點樣可以將d 功課做晒佢....溫晒d 書佢......原來就係換唻o個dd o既見面時間.....好氣餒呀.....>.< 我真係好耐好耐都未試過...好似宜家咁勤力喇.......包括會考o個陣....自己一個人o係度乖左咁多.....為一個人做左咁多野....改左咁多.....但係我付出o既同時...我唔希望有咩回報..但只少...對我好dd..... 好唔好??

今日edwin 支力....ok.....俾佢訓覺覺....但佢訓緊又唔俾人望佢喎....成個禮拜冇見....望多陣都得掛......>.< 到到搭地鐵返屋企o個時...我就同佢一齊訓o勒....嘩...我真係訓著左呀......犀利.!!!^^ 我返到屋企都係8點幾咋....勁勁早....對我呢d 勁唔鍾意返屋企o既人唻講......

今日都有開心野o既....就係我話旺角中心好靚o個條鏈....edwin 送左俾我呀.!!!^^ 好開心呀!!!!多謝!!!錫晒你喔!!!^3^

星期三端午節呀.....edwin 話佢再下個禮拜要交assignment 呀....所以o個日都應該會用唻做功課....唉....咁我咁快將我星期五先要交o既功課做晒唻做乜....sai 氣...!! 或者都係我衰o既....係我有期望先o既...希望佢o個日真係用唻做功課唔好waste 晒d time 就得....

一直都以為可以同edwin 睇鬼片「咒怨」....我驚都有男朋友仔o係隔離..咁就唔會驚...但應該唔得喇.....edwin 話佢已經約左同事搵日睇lu.....咁算啦....佢話真係驚我驚喎.....>.< 我之前...都同佢提過...話...我都想睇o架啦....可能佢冇留意我講過掛.....

 

 

 

1