13.05.2003 Tue.

尋晚又喊左一陣.....真係冇用.......我真係唔係想喊o架......可能我係返學返得支力得滯先至會咁....sorry ar....edwin.....我呢排都已經喊少左好多好多啦.....係咪??所以我已經冇成日喊lu........

今日都係好平常地返學放學....放學返屋企...都冇咩特別...^^ 今日都算係開心o既一日!!!^^

4點幾....去左學琴....學完琴...就去左圖書館借左d書書睇......因為有時真係悶到冇咩好做....功課又做晒.....所以就去借書書喇....^^

1