CoNgRaTuLaTe on YoUr WeDding

囍囍囍囍囍囍     囍囍囍囍囍囍

囍                           囍

囍           尋尋覓覓這一生          囍

囍           千金難換有情人          囍

囍          執子之手相偕老         囍

囍        同偕白首永不分       囍

囍      Kobe & Rachel     囍

囍                 囍

囍           囍

囍      囍

 

嘩!!7月12日大日子喎!!!我地祝你地: 百年好合, 永結同心 !!!