SHY Girls

SHY Girls

 

我可以勇敢大膽的飛行

尋找生命的奇蹟

我可以追逐青春的夢想

不管多遠的距離

和世界做鄰居

我可以

ENTER

 

Copyright©2002 Anne Ieong & Hong Tang. All right reserved.