Gillian Profile

  

姓名:鍾欣桐(Gillian Chung Yan Tong)ng)

原名:鍾嘉勵(Chung Ka Lai)

出生日期:1981年1月21日

出生地方 :香港   

星座 :天秤座                                 

血型:O型

體重:93磅

高度:5"3

家庭成員:媽媽,妹妹

畢業中學:九龍真光書院,澳洲William Angliss

語言:廣東話,英語,普通話

最喜愛的顏色:黑色,紅色

最喜愛的食物:餅乾

最喜愛的飲品:水,牛奶