<body> </body>

很久沒來這裡更新了。

無論那一方面身心疲累得很,
工餘時間只想透透氣,
沉迷於遊戲世界中。

一邊更新一邊想,
這裡是否已被人遺忘了?
還會有人默默地上來看一看嗎?

曾有捨棄的打算,
但這裡亦是我可以透透氣的地方,
將心裡想的用文字記下來,
畢竟,表面的我,
愈來愈虛假了。

                                                    .....28.07.2007

 

 

 

...As you wish...                    visitor : Counter