@

@

@

@

@

@

ho hungry"
ho arn fun"
ho ......."
ho hoi sum? no, ho ng hoi sum.
ho sun fu*

ngo ho gwa ju lei=(
dun wanna gin dou lei always ng hoi sum
lei ng hoi sum ngo dou ho ng hoi sum
gin dou lei hoi sum ngo jao hui ho hoi sum

but,
dim gai ngo sern lei hai dou gor si
lei ng hai dou?
if lei g ngo ng hoi sum
lei hui ng hui tum ha ngor?

nonono.
ngo day hai ho peng yao lai

25th Sep.

@soka