WISHES~I'll be there~

晴ホマギペ空ズ散ヘろウギ

ha re wa ta ru so ra ni chi ra ka shi ta

四散在萬里無雲的晴空

ヮьヱУソプよス未來メ

ga ra ku ta no yo u na mi ra i o

一堆七零八落的未來

目メコハゲサギジゲサノペ

me o tsu mu tte ta do tte mi ru

閉上雙眼去探索

開ゆギ手ソ平ザズェハ記憶

  a i ta  te no hi ra de ni ji mu ki o ku

張開的手心裡是抹不去的記憶

 

昔來ギアソ場所ザ

mukashi ki ta ko no ba sho de

在這片過去曾經來過的土地

風ズ向ろゲサ立ゲサノペ

ka ze ni mu ka tte ta tte mi ru

迎風站立

やソ時シ違よ僕ゎ

a no to ki to chi ga u bo ku ga

相異於那時的我

夕日ソ迫ペ影ズ映ペプ

yu u hi no se ma ru ka ge ni u tsu ru yo

映在夕陽逼近的陰影裡

 

二人メ包ハ深ゆ闇ゾ

futari o tsuzumu fukai yami ha

圍繞著我倆的一片黑暗

ギク何氣スゑ

ta da nani ge na ku

不經心地

コゆギ噓ズチガモザギ

tsu i ta u so ni hi so n de ta

潛藏在編織的謊言裡

 

知ヘスゆよグズ今ェヒ僕ヘ

shi ra na i u chi ni i ma ja bo ku ra

不知不覺裡

當ギベ前ズ大人ズスゲサ

a ta ri ma e ni o to na ni na tte

我們已長大成人

流イホサゑ日日ソ中デ

na ga sa re te ku hi bi no na ka e

隨著逝去的每一天

少ウォコエベ減ゲサゆゲギ勇氣

su ko shi zu tsu su ri hera tte i tta yuu ki

逐漸減少的勇氣

 

エトサゾアソ空ゎ

su be te wa ko no so ra ga

是否這片天空

ゆコろ飲ノiモザゑホペモクボよ

i tsu ka no mi ko n de ku re ru n da ro u

能夠吞噬所有

よホウゆアシ 悲ウゆアシ

u re shi i ko to   ka na shi i ko to

無論是歡喜是憂愁

君ソゑホギ優ウイイりパ

kimi no ku re ta ya sa shi sa sa e mo

還是你所給我的溫柔

 

ゾをホギ時間ズイプスヘ告ァペ

ha gu re ta to ki ni sa yo na ra tsu ge ru

向錯過的時光說再見

偽ベソスゆ  氣持グクんんペプ

itsuwa no na i  ki mo chi da ke to do ke ru yo

把這份誠摯的心意傳達給你

 

明日デソ遙ろス想ゆメ

a shi ta e no ha ru ka na o mo i o

懷抱明日遙遠的懷想

抱わウバサ僕ヘゾ步わ出エ

da ki shi me te bo ku ra wa a ru ki da su

我們踏出的腳步

ガホキホソ軌跡メ殘ウサ

so re zo re no ki se ki o no ko shi te

留下各自的軌跡

 

罪スゑ光ペ白ゆ雲ズ

tsumi na ku hikaru shiroi kumo ni

純潔綻放光芒的白雲上

終マベスゑ廣ゎゲサゆゑ願ゆソオサ

o wa ri na ku hi ro ga tte i ku ne ga i , no se te

載著我們無限遼闊的願望

 

君ソ羽タギゑ夢ソ先デ

kimi no ha ba ta ku yume no saki e

在你展翅飛翔的夢想前方

ガソ道ゾジアネザパ續ゑプ

so no michi wa doko ma de mo tsu zu ku yo

開展著無邊無際的道路

搖ペゐスゆкьユЭメ胸ズ秘バ

yu ru gi na i pu ra i do o mu na ni hi me

心中藏著難以撼動的驕傲

 

ガホザパ辛ゑスゲギシわゾ

so re de mo tsu ra ku na tta to ki wa

一旦你感覺累了的時候

ゆコクゲサ振ベ返ホタナヘ  I'll be there

  i tsu da  tte  fu ri ka re ba  ho ra     I'll be there

無論何時  只要你回頭瞧    我都會在那裡

 

持サ余エ程ソ情熱ザ

mo te a ma su hodo no jyo-netsu de

因為太多的熱情

傷コんやゲギ蒼ゆ季節ゾ

ki zu tsu ke a tta a o i ki se tsu wa

傷害了彼此的青澀歲月

陽炎ソ中デ消りギんジ

kagaya honoo no naka e ki e ta ke do

已在熱浪中消失殆盡

 

何時ろ笑ゲサ話オペスヘ

i tsu ka wa ra tte ha na se ru na ra

如果有一天可以笑回顧這段歲月

ガソ時ネザ微笑ノ忘ホォズゆサ

so no toki made hohoemi wasu re zu ni i te

在這之前只希望你別把笑容忘記

 

明日デソ遙ろス想ゆメ

ashi ta e no ha ru ka na o mo i o

懷抱明日遙遠的懷想

抱わウバサ僕ヘゾ步わ出エ

da ki shi me te bokura wa aruki dasu

我們踏出了腳步

鮮ビろス軌跡メ殘ウサ

a za ya ka na ki se ki o no ko te

留下鮮明的軌跡

 

ツゲシ寂ウゑスゲギシわゾ

fu tto sa bi shi ku na tta to ki wa

當你感覺寂寞的時候

ゆコクゲサ振ベ返ホタナヘ   I'll be there

i tsu da  tte  fu ri ka re ba   ho ra   I'll be there

無論何時  只要你回頭瞧    我都會在那裡