BOM BOM彈珠人

爆炸好麻煩 爆炸好麻煩 滿地炸彈

炸中好麻煩 炸中好麻煩 轟炸太威猛

爆炸好麻煩 爆炸好麻煩 爆大炸彈

炸中好麻煩 炸中好麻煩 一炸炸一晚

其實我真想跟你玩 可惜你只識去偷懶

才令我將愛心炸彈 奉上

方可以使你習慣 不可以街裡亂逛 如若你心底懶散

原諒我 爆又炸 爆又炸 爆又炸 爆又炸

沿路你一想發夢心散懶惰更麻煩

會爆炸 會爆炸 一路爆炸

來為求要你踏前望前多一眼

跳彈炸 跳彈炸 跳彈炸 跳彈炸

明白你天生英勇資質超卓無疑難

你又怕 我又怕 不斷爆炸

狂彈前要你踏前繼而不偷懶

狂彈前要你踏前繼而不偷懶

回主頁